Mystifikace s kryptogramem HANKA FECIT

ROZHODUJÍCÍ VLIV NA MÍNÉNÍ O PRAVOSTI NEJEN RZ, ALE I RK, MĚL OBJEV KRYPTOGRAMU V.HANKA FECIT V RUKOPISE ZELENOHORSKÉM.

V roce 1889 byl v uznávaném vědeckém časopise Listech filologických publikován článek Ladislava Dolanského s názvem Hanka fecit. Podle autora se Václav Hanka podepsal v zašifrované podobě do Rukopisu zelenohorského.

Písmena V. Hanka fecit měla být údajně vepsána ve změti čar na straně 4 RZ:

Až do roku 1911 se nikdo neobtěžoval tuto skutečnost ověřit. Přesvědčení o padělanosti se tak upevňovalo ve veřejném mínění.

Po přezkoumání, ke kterému se po 12 letech jako první odhodlal cizinec, slovinský badatel Davorin Žunkovič, se ukázalo, že jde o čirou fantazii.

V poslední době zkoumal dotyčné místo rukopisu tzv. Ivanovův tým a ten se domnívá, že změť čar, malovaných částečně rumělkou, částečně miniem, skývá slovo PSALMUS VI D, to jest Žalm VI. Davidův.