Vojtěchův fotochemický průzkum RZ

Z podnětu České akademie věd a umění měly být ke 100. výročí nálezu Rukopisů vyrobeny přesné fotografické faksimile RK a RZ. K jejich pořízení a k provedení fotografického průzkumu byl vyzván Prof. Viktorin Vojtěch, ředitel Fyzikálního ústavu Karlovy univerzity. Práce byly přerušeny světovou válkou.

Výsledky Vojtěchova fotografického průzkumu byly vydány tiskem v roce 1930 společně s Poznámkami jazykovědce Flajšhanse, psanými ze stanoviska odpůrce pravosti. Tím bylo svědectví Vojtěchových výzkumných fotografií zeslabeno a nevešlo ve známost.

Vojtěch vyrobil první barevné fotografie RZ a kromě toho použil řadu dalších výzkumných fotografických technik:

Dílčí výsledky Vojtěchových výzkumů byly publikovány v časopise Knihomol v roce 1927.
Fotografické vydání RKZ z roku 1930 obsahuje celkem 36 výzkumných fotografií. Zde je prezentována část totodokumentů, týkající se jen RZ.

ZÁVĚR

Vojtěchův průzkum potvrdil, že zelené písmo obsahuje měď a umožnil zmapovat použití všech psacích látek v RZ. Nenalezl žádné stopy padělanosti a z původního skeptika učinil přesvědčeného obhájce pravosti RKZ. Prof. Vojtěch se později stal předsedou Československé společnosti rukopisné.

Společně s chemikem Andrlíkem vyrobil tísíce inkoustů a experimenty s nimi ukázal, že nelze ani prostředky 20. století napodobit stárnutí inkoustového písma. Výsledky těchto prací byly zničeny při leteckém bombardování Prahy koncem druhé světové války.