Neznámé práce rukopisné obrany

V tomto oddíle naleznete významné, ale dnes již obtížně dostupné práce starších obránců.

Josefa Kalouska
V.B. Nebeského
A. Patery
J.L. Píče
připravuje se zpřístupnění prací: I.Maška, Vrťátka a dalších.