Ilustrace Jana Konůpka ke zpěvům Rukopisu královédvorského

Ilustrace byly vytvořeny pro Krčmovo vydání Rukopisů z roku 1927. V roce 1936 bylo uvedených 8 leptů vydáno samostatně v počtu 3 kusů. Jeden exemplář vlastní Česká společnost rukopisná.