Ilustrace Jana Konůpka
ke zpěvům Rukopisu královédvorského

Ilustrace byly vytvořeny pro Krčmovo vydání Rukopisů z roku 1927. Podrobnosti zde
V roce 1936 bylo uvedených 8 leptů vydáno samostatně v počtu 3 kusů.
Jeden exemplář vlastní Česká společnost rukopisná.

Beneš Heřmanov
Jaroslav
Čestmír a Vlaslav
Ludiše a Lubor
Záboj a Slavoj
Zbyhoň
Kytice
Jelen