Mánesovy ilustrace k Rukopisům

Mánesovy ilustrace Rukopisů jsou stále pokládány za nejdokonalejší. První jeho ilustrátorská práce spadá do 40. let 19.stol., dy se jako student Akademie zúčastnil soutěže vyhlášené Rubenem.

V roce 1857 byl vybídnut nakladatelem Bellmannem, aby provedl ilustrace k RK. Mánes přistoupil k zakázce s velkou odpovědností. Prováděl velké množství dílčích studií a vydání se tak stále odkládalo.

První sešit vydán 1861. Na další se přihlásilo jen pět předplatitelů. Mánesova práce na ilustracích zůstala nedokončená. 1876 vydala Umělecká beseda milostné písně RK V letech 1917 a 1918 vydala Umělecká beseda reprint dvou původních sešitů, z roku 1861 a 1876. V roce 1886 vyšlo skvostné vydání RK s Mánesovými ilustracemi a průvodními texty od Renaty Tyršové a prof. Prusíka spolu s Rokosovými fotografiemi z roku 1861.

V rámci Štencova mánesovského projektu vychází v roce 1927 Matějčkova publikace věnovaná výhradně Mánesovým ilustracím RK. Zde jsou prezentovány veškeré studie a náčrty, které dále předkládám v elektronické podobě.

Dokončené rytiny

Přípravné studie: