Mánesovy ilustrace k Rukopisům

Mánesovy ilustrace Rukopisů jsou stále pokládány za nejdokonalejší. První jeho ilustrátorská práce spadá do 40. let 19.stol., dy se jako student Akademie zúčastnil soutěže vyhlášené Rubenem.

V roce 1857 byl vybídnut nakladatelem Bellmannem, aby provedl ilustrace k RK. Mánes přistoupil k zakázce s velkou odpovědností. Prováděl velké množství dílčích studií a vydání se tak stále odkládalo.

První sešit vydán 1861. Na další se přihlásilo jen pět předplatitelů. Mánesova práce na ilustracích zůstala nedokončená.

1876 vydala Umělecká beseda milostné písně RK

V letech 1917 a 1918 vydala Umělecká beseda reprint dvou původních sešitů, z roku 1861 a 1876.

V roce 1886 vyšlo skvostné vydání RK s Mánesovými ilustracemi a průvodními texty od Renaty Tyršové a prof. Prusíka spolu s Rokosovými fotografiemi z roku 1861.

V rámci Štencova mánesovského projektu vychází v roce 1927 Matějčkova publikace věnovaná výhradně Mánesovým ilustracím RK. Zde jsou prezentovány veškeré studie a náčrty, které dále předkládám v elektronické podobě.

Mánesovy ilustrace jsou v níže uvedených souborech:

Dokončené rytiny

Dřevoryty,reprodukované v sešitových vydáních z let 1917 a 1918 (PDF 2.7 MB)

Ornamenty (PDF 0.8 MB)

Přípravné studie:

Záboj a Slavoj (PDF 7.4 MB)

Čestmír a Vlaslav (PDF 1.5 MB)

Zbyhoň (PDF 2.4 MB)

Jelen (PDF 3.1 MB)

Kytice (PDF 2.2 MB)

Růže (PDF 0.5 MB)

Žežulice (PDF 0.5 MB)

Opuštěná (PDF 1.9 MB)

Skřivánek (PDF 0.9 MB)

Libušin soud (PDF 0.6 MB)