Česká společnost rukopisná

Jugoslávských partyzánů 21
160 00  Praha 6
IČO 49280180
e-mail: rkz@rukopisy-rkz.cz
ČSOB účet: 223260897/0300

Česká společnost rukopisná je občanské sdružení, jehož posláním je vědecké bádání a popularizace poznatků o staročeských rukopisech, především však řešení sporných otázek kolem Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského a památek s nimi spojovaných.

Činnost České společnosti rukopisné, která se plně hlásí k odkazu F. Palackého a P. J. Šafaříka, spočívá především v samostatném vědeckém bádání a publikování dosažených poznatků a výsledků (monografie, Zprávy ČSR, Almanach rukopisné obrany). Členové ČSR se scházejí měsíčně k pravidelným pracovním schůzkám. Pro veřejnost organizuje ČSR přednášky a výstavy. ČSR spravuje i WWW stránky věnované RKZ a elektronickou konferenci o téže problematice.

Chcete-li se o České společnosti rukopisné dovědět více nebo se stát jejím členem, kontaktujte nás na naší e-mailové adrese: rkz@rukopisy-rkz.cz

Aktualizováno: 31.7.2019