Zprávy České společnosti rukopisné, III. řada

Číslo 1. (vyšlo 1.2.1946, 8 str.)
Úvodní slova; Zpráva o XII. řádné valné hromadě; Osudy České společnosti rukopisné za okupace; Rukopisná otázka za okupace; Němci o nás - my o sobě.

Číslo 2. (vyšlo 1.9.1946, 8 str.)
Sto let od narození prof. Dra h.c. Antonína Bělohoubka; O původu, osvětě starých Slovanů a RZK; Chemie o Rukopisech; Různé zprávy: Rukopis pražské právnické knihy z 12. nebo 13. století v Královci; Sedmdesátiny archeologa A. Zelnitiuse; Památka buditele Václava Hanky; O proslulé bráně "přes Vltavu"; Fr. Kolda sedmdesátníkem.

Číslo 3. (31. prosince 1946 - vydání nepovoleno, 8 str.)
Na paměť Josefa Ladislava Píče; Chemie o Rukopisech; Nový pohled na staročeskou literaturu; Zpráva o rukopisu chebském (RCh); Různé zprávy: Poděkování; Výhoň Dub - námět pro historiky; Slovo o pluku Igorovu; Výročí jednoho projevu; Legenda o sv. Kateřině; České vítězství nad Tatary; Valná hromada.