Zprávy České
společnosti rukopisné
Řada V. V Praze 20. dubna 1995 Číslo 0 - výběr

Znovu po 44. letech...

Znovu po 44. letech se scházíme nad Zprávami České společnosti rukopisné. Naše Společnost, která se obnovila v roce 1993, vydávala dosud pouze jednou ročně Almanach rukopisné obrany. Ten však slouží především odborným článkům dlouhodobé hodnoty a není v něm tedy místo pro aktuální zprávy či informace ze života Společnosti. Proto jsme se rozhodli znovu obnovit vydávání Zpráv ČSR, jako interního oběžníku Společnosti ve kterém mohou být uveřejňovány aktuální články a reakce, informace o činnosti Společnosti, nabídky tiskovin a jiné zprávy.

Tyto zprávy jsme pojali jako pokračování ve Zprávách vydávaných bývalou ČSR, proto jsme přejali i záhlaví a započali počítání V.řady Zpráv (viz. též článek Historie Zpráv ČSR, na jiném místě tohoto čísla).

Zprávy ČSR by měly vycházet nejméně dvakrát ročně a platícím členům Společnosti budou zasílány zdarma. Snad se nám tento závazek podaří splnit. Zprávy by měly informačním orgánem celé Společnosti, takže pokud by kterýkoliv člen ČSR cítil potřebu či možnost informovat ostatní o čemkoli, vyzýváme jej touto cestou, aby tak učinil. Stejně tak reakce na již publikované články zasílejte redakčnímu kruhu (na adresu ČSR). Redakční kruh

Historie Zpráv ČSR

Československá společnost rukopisná, založená dne 12. října 1932, přistoupila k vydávání informační tiskoviny s názvem Zprávy Československé společnosti rukopisné až ve třetím roce své existence. První číslo vyšlo v Praze 15. června 1935. Aby bylo možno jednotlivá čísla Zpráv svázat, rozhodla se Společnost vydávat zprávy v řadách.

První řada vyšla v letech 1935-1938 a měla celkem 20 čísel.

Druhá řada byla zahájena číslem z 28. února 1939, ale již její druhé číslo z 24.dubna 1939 muselo změnit název na Zprávy rukopisné společnosti. Od čtvrtého čísla (z 15. prosince 1939) nesl časopis název Zprávy České společnosti rukopisné. Tato druhá řada byla ukončena zásahem okupačních orgánů, její poslední, jedenácté číslo, vyšlo 15.března 1941.

Po okupaci bylo Společnosti povoleno vydávat pouze Oběžník České společnosti rukopisné, ale vyšla jen dvě čísla (1.II.1946 a 1.IX.1946) a vydávání bylo zakázáno.

Následovala tedy "čtvrtá" řada Zpráv, která byla rozmnožována cyklostylem. Vyšlo celkem sedm čísel (poslední s datem 1. prosince 1951).

Dne 20. května 1952 se ČSR dobrovolně rozpadla a tím skončilo i vydávání jejích Zpráv. -kn-

Jubileum PhDr. J. Endersa

13. dubna zastihlo doktora Enderse v Malé Morávce značně kulaté životní jubileum. Pětasedmdesátka v daném případě nezanechala žádných stop na čilosti jeho univerzálního ducha a tak se naše obec rukopisníků může těšit na další plody práce z Endersovy duchovní dílny. Zatím se zdají pojídačům koláčů dosti trpké a tak není divu, že je přehlížejí a že tudíž ve stávající sametové nomenklatuře nemůže být Enders ničím, ani akademikem. (Jak pravil Piron.)

Když jsem poslal k podouzení jeho Jazykovědný a Estetický rozbor Ústavu pro jazyk český, dostal jsem je obratem zpátky s vyhýbavou odpovědí, v níž se praví, že současní vědci nemají důvodu pochybovat o úsudcích svých kolegů, (které pro jistotu nejmenovali) naopak vyjádřili velké pochybnosti o tom, zda je vůbec možno aktivně zvládnout literaturu, kterou Enders cituje jako svoje prameny. A recenzování Endersových prací by si prý vyžádalo honorář závratné výše. I když se stanoviskem našich vědátorů nemůžeme být naprosto spokojeni, je na druhé straně toto odmítavé vyjádření solidním vysvědčením pro našeho jubilanta.

Do dalších let přejeme pevné zdraví, solidní oponenty a pozorné čtenáře. A pak už snad zbývá jen rehabilitace Rukopisů. un

ZPRÁVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI RUKOPISNÉ. Vydává Česká společnost rukopisná jako interní oběžník pro členy a přátele ČSR. Řídí redakční kruh. Příspěvky a reakce zasílejte na adresu: ČSR, Grafická 5, Praha 5. Platícím členům ČSR zasíláno zdarma. Pro ostatní cena: 4 Kč (bez poštovného).