Zprávy České společnosti
rukopisné
Číslo 1 - výběr 4. listopadu 1995 Řada V.

Nové falzum Václava Hanky

Dne 28.září 1995 byl na programu ČT2 odvysílán další pořad z cyklu Lapidárium s názvem Příběh falešných nápisů. Pořad měl veřejnosti odhalit další z mnoha falz Václava Hanky. Tentokrát se však nejedná o písemnou památku v pravém slova smyslu. Autoři pořadu naznačují, že nápisy nad bystami umístěnými v triforiu katedrály sv. Víta mohly být upraveny "geniálním falzifikátorem Rukopisů" Václavem Hankou. Dokonce předpokládají, že nápisy tesané v kamemi byly plošně zbroušeny a pak znovu napsány (lze pouze dodat, že jakákoliv činnost v triforiu je pozorovatelná i pro pozorovatele stojícího na podlaze katedrály). Hanku obviňují i z úpravy gotického pamětního nápisu umístěného na jižní stěně katedrály, napravo od Zlaté brány, ve výšce čtyř metrů, rovněž tesaného do kamene! Přepis textu pořadu je k dispozici u ČSR. kn

Ještě P. J. Šafařík

Slovenské vysílání Svobodné Evropy mělo dne 9. října 1995 vzpomínkovou přednášku k Šafaříkovu výročí (1795-1861). Její zkrácený výtah zní takto:

"V Prešově na Slovensku byla dne 25. září t. r. pořádána konference o vědci příslušném oběma národům: k ní byli přizvání také tři čeští odborníci, z nich jeden člen Akademie. Slavnostního pořadu v košickém divadle se zúčastnil i president Michal Kováč. Košická univerzita nese název P. J. Šafarika. V rámci oslav byly vydány pamětní medaile a v Rožňavě odhalena jeho pamětní deska. V současné době je tu výstava, která se má snad později přestěhovat do Prahy."

Hodnocení Svobodné Evropy:
"Mnohé učencovy názory již zastaraly, ale jejich podněty platí stále. Zůstává vzorem vysoké odbornosti a všestrannosti: na jeho názory se dlouho navazovalo, i když se s nimi někdy diskutovalo. Ač svoje dílo zpracoval ve volném časse, jeho rozsah odpovídá práci několika vědců. Po Dobrovském je nejproslulejším a největším zjevem v slavistice: jubilantovy myšlenky jsou stále základem jejího rozvoje."

Redakční poznámka:
Jméno P.J.Š. má zajímavý původ. Šafaříci pocházejí z českobratské rodiny, která se musela po Bílé hoře vystěhovat z Českého království. Za místo emigrace si vybrala Slovensko. Později přestoupila k evangelíkům augšpurského vyznání. Pavlův děd byl farářem, otec učitelem a kazatelem (+ 1831), jmenoval se Šafáry, jindy Šaffařík, německy byl psán Schaffarik. Po obrozeneckém způsobu si Pavel někdy připojil křestní jméno Jarmil. šc

Vydává ČSR pro své členy. Řídí redakční kruh.