Zprávy České společnosti
rukopisné
Číslo 2 - výběr 1. března 1996 Řada V.

Francouzský institut při fotografování RKZ celkem obstál

Počátkem tohoto roku dorazily do Národního muzea snímky Rukopisů, které pořídil francouzský IRHT z podnětu naší společnosti. Viz ARO III. Jedná se o diapozitivy šíře 35 mm, tedy poměrně malé měřítko. Zběžná prohlídka ukázala, že snímky jsou mnohem kvalitnější než ty, které jsou ve Sborníku RKZ-Dnešní stav poznání z roku 1969. Obávám se však, že k ověření některých skutečností, uváděných v Protokolech, stačit nebudou. Národní muzeum nám je zapůjčilo s podmínkou, že dostane jednu sadu pozitivních kopií, které si pro naši potřebu hodláme vyhotovit. un

Malá rekapitulace

Od obnovení naší společnosti v roce 1993 uplynuly tři roky, což je dostatečným důvodem k malému ohlédnutí. Oproti dvanácti účastníkům naší ustavující valné hromady je dnes počet členů trojnásobný. Pro náš archiv jsme shromáždili množství obrazového a textového materiálu z Knihovny NM a Archivu MV. Vydáváme Zprávy, pro veřejnost jsme zorganizovali 7 přednášek, presentovali jsme se na výstavě Lidi lidem (v minulém století by řekli spíše národ sobě) a konečně z prostředí společnosti vyšla bohatá knižní produkce. Tři monografie a dva Almanachy. Ujde to. un

Vydává ČSR pro své členy. Řídí redakční kruh.