Zprávy České
společnosti
rukopisné
Číslo 4 - výběr 27. března 1997 Řada V.

Reportáž z utajené přednášky
ing. Jiří Urban

Spisovatel Ivanov je stále aktivní v rukopisné problematice. Byl jsem pozván jedním přítelem na přednášku „TGM a RKZ“, kterou pořádalo v divadle Kolovrat Masarykovo demokratické hnutí. Zajímavé je, že tato přednáška byla utajena uším nejširšího obecenstva. Nikde nebyla inzerována. Přednášel spisovatel Ivanov a při tom byly promítány ukázky z jakéhosi filmu o Rukopisech. Přítomen byl i režisér Jan Pixa, který se v roce 1994 dostavil na naši valnou hromadu, kde s naším souhlasem natáčel zvukový záznam. Mezi ukázkami se však o náší Společnosti nic neobjevilo. Spíše se na Rukopisy otazovali náhodných chodců. Bylo konstatováno, že film je půjčován školám. Televize o něj prý však zájem nejeví, dává přednost filmu s Mahlerem, řekl s nádechem trpkosti Ivanov. V přednášce se soustředil na snižování obránců tím, že uváděl jejich výroky proti Masarykovi. Hodnocení odborných argumentů se vyhnul. Tak jsem se například dověděl, že Kalousek nazval odpůrce bandou apod. O pravosti Rukopisů se dle dr. Pixy staršího, který vše uváděl, diskutovat nemělo, protože to je snad již jasné. Diskuse se rozvinula k tomu, zda Ivanov označil Nejedlého oprávněně jako ješitu, či nikoli. Bezprostředně po přednášce jsem dopsal režiséru Pixovi, zda by si naše Společnost také mohla půjčit nebo koupit jeho film. Odpověď nedošla.

Zprávy České společnosti rukopisné. Vydává ČSR jako nepravidelný občasník pro členy a přátele ČSR. Řídí Výbor ČSR. Příspěvky a názory zasílejte na adresu: Česká společnost rukopisná, Grafická 30, Praha 5. Redakce si vyhrazuje právo na krácení článků.