Zprávy České
společnosti
rukopisné
Číslo 7 - výběr 26. února 1998 Řada V.

ČSR kolektivním členem Svatoboru
ing. Jiří Urban

ČSR se v letošním roce stala kolektivním členem spolku "Svatobor". O fungování tohoto spolku nám informoval ing. J. Gagan. Na jedné z posledních pracovních schůzek minulého roku jsme se rozhodli pro kolektivní členství a někteří z nás se přihlásili též individuálně.

Spolek "Svatobor" vznikl v roce 1862 k podporování českých spisovatelů. Jeho cíle jsou vyjádřeny slovy Palackého: POMÁHEJ, OSVĚCUJ, PAMATUJ.

Svatobor vydává pro své členy Zprávy, podobné našim. V prvním čísle tohoto roku je zmínka o naší Společnosti. Neznámý autor se dovolává Sborníku NM XXXVI s Protokoly o zkoumání RKZ, v nichž je prý nepochybně prokázáno, že RK i RZ jsou palimpsesty a hned navazuje na Sborník XXXVII s Danešovou hypotézou o vzniku RKZ kolem roku 1500. Velice zajímavá je též připomínka, že členy Svatoboru byli Mareš i Masaryk. Pozoruhodná je též stať o prof. Píčovi, kde se nepokrytě kritizuje článek septimánův. Zpravodaj Svatoboru je velice hodnotný a už proto lze doporučit jeho odběr, jenž je ovšem spojen s individuálním členstvím.

Zprávy České společnosti rukopisné. Vydává ČSR jako nepravidelný občasník pro členy a přátele ČSR. Řídí Výbor ČSR. Příspěvky a názory zasílejte na adresu: Česká společnost rukopisná, Grafická 30, Praha 5. Redakce si vyhrazuje právo na krácení článků.