Z. F. Daneš

Ali sta KZR južnoslovanskego izvora?

Slavistična revija
Ljubljana 1982
Strana 89 až 110:

Ali sta KZR južnoslovanskego izvora?
Slavistična revija 1982/1

Malokatero - če sploh katero - slovstveno delo je sprožilo tolikšno polemiko kakor razvpita češka rukopisa iz Dvůra Králové (Rukopis Královédvorský; Kraljedvorski rokopis, KR) in z Zelene Hore (Rukopis Zelenohorský; Zelenogorski rokopis, ZR; kratica pri obravnavanju obeh skupaj: KZR).
........

Literatura

POVZETEK

Český Rukopis královédvorský a zelenohorský, stejně jako ostatní sporné rukopisy, jež jsou podle obecně uznávaného mínění padělky Václava Hanky z období kolem let 1816, 1817, jsou imitací srbochorvatských národních junáckých písní; napsal je srbochorvatský básník, který přišel na Moravu po druhém tureckém vítězství na Kosově poli; básně jsou apotéozou předků básníkova ochránce Ladislava ze Šternberka; rukopisy byly současně s některými jinými literárními a historickými cennostmi přeneseny na hrad Zelenou Horu kolem r. 1600; majitel je ukryl a později se na ně zapomnělo; krátce před r. 1817 je nalezl při renovaci zelenohorské galerie malíř F. Horčička; Horčička literární památky cele nebo částečně tajně odnesl ze strachu, aby je majitel úmyslně nezničil; rukopisy odevzdal svým přátelům a nařídil jim iscenovat jejich náhodné objevení tak, aby nebyly ohroženy ani památky ani jeho vlastní kariéra.