Dalibor Dobiáš
Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský
2010

Ediční plán Nakladatelství HOST - České knižnice 2010:

Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský

Ediční příprava a komentář Dalibor Dobiáš.

Nové, kriticky komentované vydání domnělých staročeských veršovaných památek, které vznikly v době národního obrození. Rukopisy, jež měly doložit jungmannovskou představu slavné a demokratické národní minulosti a idealistickou vizi vyspělé staročeské kultury, byly po svém "objevení" (1817 a 1818) přijaty vlasteneckou společností s nadšením. Ještě dlouhá desetiletí poté inspirovaly několik generací českych umělců. Až na konci devatenáctého století prokázali J. Gebauer, J. Goll, T. G. Masaryk a další vědci nepravost těchto básní, jejichž autory byli zřejmě Vaclav Hanka a Josef Linda. Nová edice přinese obě díla, na nichž už neceníme starobylost, ale krásu básnického jazyka, v klasickém překladu Kamila Bednáře. Komentář Dalibora Dobiáše zrekapituluje spory o RKZ a představí je jako svérázná umělecká díla.
Ediční plán Nakladatelství HOST - České knižnice 2010
Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský. Ediční příprava a komentář Mgr. Dalibor Dobiáš. Vyjde v říjnu 2010, vázané, 200 stran, 249 Kč.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná