Dvůr Králové nad Labem

Schulzovy sady
9. června 2001

pomník Václava Hanky

Václav Hanka

Narozen 10. června 1791 v Hořiněvsi,
zemřel 12. ledna 1861 v Praze.


Pomník Václava Hanky.
Bronzové poprsí zhotovil roku 1867 slavný sochař
Antonín Pavel Wagner, rodák královédvorský.

©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná