František Adámek
Tataři na Moravě
NEKLAN 1999

O b s a h:

Vznik a rozmach tatarské moci

1.1  Džingis-Chán
1.2  Po Džingis-Chánově smrti
1.3  Příčiny vpádu
1.3.1  Asijská pověst
1.3.2  Slezská pověst
1.3.3  Letopisy Volyňské
1.3.4  Moravská pověst
1.3.5  Rukopis Královédvorský
1.4  Bitva u Kalky
1.5  Znovu na Rus
1.5.1  U řeky Siti
1.5.2  Dobytí Kijeva
1.6  Tataři do Uher
1.7  Evropské poměry v době tatarského vpádu
1.7.1  Kartasi
1.7.2  Král Václav I.
1.8  Tataři na území Polska
1.8.1  Bitva u Lehnice
1.8.2  Václav I. s vojskem k Lehnici
1.9  Morava před tatarským vpádem
Územní rozsah tatarského vpádu
2.1  Průnik Tatarů na Moravu
2.2  Moravské cesty a pohyb tatarského vojska
2.3  Nad prameny a jejich interpretací
2.4  Události na hoře Kotouč
Hostýn
3.1  Název
3.2  Básník Jaroslava Hostýn neznal?
3.2.1  Hora anebo Kopeček
3.2.2  Chlum a chlumek
3.3  Hostýnská tradice
3.4  Z prehistorie hradiska na Hostýně
3.4.1  Valy
3.4.2  Archeologický průzkum Hostýnských valů
3.5  Kaple
3.6  Mariánská úcta
3.7  Rotalovský obraz
3.8  Pramen
3.9  Poutě
3.10  Válečná taktika
3.11  Skřeky Tatarů
3.12  Bouře u Hostýna
3.13  Hroby Tatarů
3.14  Množství Tatarů u Hostýna
3.15  Osobní jména
3.16  Tábor - tábor
3.16.1  Slovo "Tabor" ve východních jazycích
Jaroslav ze Šternberka
4.1  Rodokmen rodu Šternberků
4.2  Majestát 1661
4.3  Potomci Jaroslava Velikého
4.4  Manželka Jaroslava Velikého
4.5  Z událostí po bitvě
4.6  Úmrtí Jaroslava Velikého
4.7  Náhrobek
4.8  Stáří náhrobku
Porážka Tatarů u Olomouce
5.1  Olomouc v době tatarského vpádu
5.1.1  Hrad
5.1.2  Předhradí
5.2  Jaroslav s českým vojskem k Olomouci
5.3  Líčení bojů v Rukopise královédvorském
Literatura


František Adámek: Tataři na Moravě
Vydalo nakladatelství NEKLAN, Plzeňská 121, Praha 5 jako svou 19. publikaci. Praha 1999. Vytisklo Ediční středisko ČVUT. Vydání první.
©  František Adámek
©  Česká společnost rukopisná