Kanceláři presidenta republiky, Lány
Dvě padesátiletá Rukopisná jubilea.
Napsal inž. Josef Bareš
Duben 1936.  Archiv Masarykova ústavu Akademie věd ČR

1.  Rukopisné jubileum
2.  Vzpomínky na přednášku D. Žunkoviče 1918
3.  Dvě padesátiletá Rukopisná jubilea
4.  Pozvánka na přednáškové schůze Společnosti přátel staroslovanských památek
5.  Dvě padesátiletá Rukopisná jubilea (Budějovice, nákl. vl., 1936)


Odborné Rukopisné zprávy Kanceláři presidenta republiky:
1.  Nalezení Rukopisu Královédvorského (15.12.1920)
2.  Rukopisy po stránce technické (27.1.1921)
3.  Proužkový důkaz od prof. Josefa Schneidra (16.4.1925)
4.  Prohlášení paní Anny Krbcové o jejím pobytu u paní Hankové (21.5.1925)


Inž. Josef Bareš (velkoobchodník), České Budějovice, Rudolfovská silnice č. 6

Jak došlo k ofotografování RZ pod barevnými filtry?
..... školní rada Horák od Bareše žádal fotografie RZ. Akademie nechtěla půjčit negativy; inž. Bareš se rozhodl sám nechat RZ ofotografovati v Grafické unii pod barevnými filtry (Dr. Hühne, inž. Šotek).
..... bylo to poprvé v ČSR, kdy RZ byl ofotografován pod barevnými filtry, ani v bývalém Rakousku nic podobného nebylo provedeno.
Fotografie mají nesmírnou cenu a dokazují pravost Rukopisu s vyloučením každé pochybnosti.

14.[...].1920 - přednáška prof. Oldřicha Seykory v chemickém ústavu na České technice o RK.
Před zahájením přednášky vniklo asi 50 vš studentů pod vedením univ. docenta, aby přednášku znemožnili, rozbili. Před technikou byla shromážděna policie pěší i na koních.
Při promítání obrazů z Rukop. dějstev studenti spustili takovou vřavu, že rektor techniky inž. Wald byl přinucen schůzi rozpustit.

2. 6. 1920 - další přednáška. Na počest Dr. techn. Adolfa Heyduka promluvil šk. rada Václav Horák na téma: Estetický rozbor staročeské hrdinné básně "Jaroslav" a vylíčení boje s Tatary u Olomouce r. 1241.

Archiv Masarykova ústavu Akademie věd ČR


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost Rukopisná