Česká literatura
Číslo 2   (1970)

Strana 203 a 204:  recenze knihy
Vladimír Kopecký
Plno záhad kolem Hanky
Nakladatelství Práce 1969

PLNO ZÁHAD KOLEM HANKY - tak se jmenuje elaborát Vladimíra Kopeckého, vydaný nakladatelstvím Práce v edici 300 minut. Stálí čtenáři edice byli asi trochu překvapeni. Nejde o jakousi svůdnou špiónku, ani o Hanku Maškovou, ale o Hanku Václava a jeho soudní spor s Davidem Kuhem z roku 1859. Tím se Kopeckého vzrušené líčení soudní epopeje dostává také poněkud do oblasti zájmu literární historie a literární historik začne číst, dychtiv nových poučení. Jenže hned po pěti minutách se třeba dočte, že "fantastové mu (Hankovi - pozn. rec.) přičetli i nálezy takových rukopisů, které objevili úplně jiní lidé na úplně různých místech... Václav Hanka neměl v životě nic společného s Rukopisem zelenohorským, s nálezem Václavovy písně nebo Písně pod Vyšehradem. Mnoho jednoduchých záležitostí se tak zkomplikovalo, že nás z toho ještě dnes bolí hlava". A tak dále. Není snad nutno víc dodávat. Člověku je jen líto energie, kterou museli postupně vyplýtvat autor, redaktor, tiskař a nakonec i čtenář.

Připojuji-li přesto jednu poznámku, pak jen k tomu, co pokládám za symptomatické pro duchovní klíma, v němž se dnes pohybují tzv. obránci Rukopisů. Pro Kopeckého vůbec neexistuje otázka pravosti RKZ; předstírá, že v tomto ohledu není o čem pochybovat, resp. že boj o Rukopisy se omezoval na zjištění, byl-li Hanka falzátorem, či ne. Soustřeďuje se tedy výhradně na průběh a pozadí (skutečné i domnělé) procesu z r. 1859 a pražský soudní verdikt, jímž byl Kuh odsouzen a Hanka "vyhrál", má pro něj pečeť nezvratné, právně objektivně zjištěné pravdy. Asi tak podle rovnice: soud rozhodl, že Hanka není falzátorem = Královédvorský rukopis je pravý - a s podtextem: kdo pochybuje o soudním výroku, dopouští se pohrdání soudem a měl by vlastně být souzen. Chtělo by se jen připsat Sancta simplicitas, kdyby celou věc nezkomplikoval výrok vídeňského Nejvyššího soudního dvora, jímž byl pražský rozsudek de facto zrušen. A tady se Kopecký dostává ve svém rozhorlení do úvah, k nimž prostě nelze mlčet. Podle něho jde o národním záštím motivované surové potlačení legality, jehož důsledky pociťujeme dodnes. Byl tak prý vytvořen "precedens, který u nás otevřel cestu k typické bulvárnosti tisku... tisk mohl od té doby i v jiných případech formovat veřejné mínění podle zásad subjektivní pravdy ... rozvoj svobody tisku na našem území ... se vyvinul značně zcestně ... Proto tam, kde byla v roce 1860 zakopána legalita a morálka, musíme ji zpět znovu vykopat, abychom napravili, co bylo porušeno". Jenže nejde tak o svobodu tisku jako o svobodu hledání vědecké pravdy a vídenští soudcové - na rozdíl od dnešního obhájce RKZ - měli skutečně hluboce vyvinuté právní cítění. Uvědomili si, že soud nemůže právně rozhodovat ve vědeckém sporu, protože prostě není kompetentní v samém meritu věci. Ať bezprostřední pohnutkou jejich rozhodnutí bylo cokoli, nelze dodnes neobdivovat moudrost jejich rozhodnutí. I když by vědci (bohužel nejen vědci) měli podstatně snazší život, kdyby s každým vědeckým sporem stačilo dojít k soudu.

Antonín Boháč

©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná