Památka nalezení Kralodvorského Rukopisu.

V Ě N E Č E K
uvit třicetileté památce nalezení
Rukopisu Kralodvorského

Slaveno dne 16. září 1847 Králové Dvoře.
Od Jana Č. Brdičky, Kralodvorského.


V Praze. Tiskem knížecí-arcibiskupské knihtiskárny.

Nálezci Rukopisu Kralodvorského vděční Kralodvořané.

Prázdniny.
Obrázek ze života.   (7 kapitol, s. 5-25)
Květinky:   (s. 26-32)
- Kytička.
- Kde domov můj!
- Zima.   (Od Tichoslava Sklenčky)
- Touha.   (Od J.B.)
- Překážka.   (Od J.B.)


Rozměry knížky: 6 x 9 cm; růžová obálka, na zadní straně obrázek varyta. 32 stran.

Národní knihovna ČR  [sign. 54 K 10678]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná