Karel Čapek
Nové skládánie o velikém pobitie Tataróv
1917

Národní listy (roč. 57; č. 313; 14.11.1917; strana 3)

Na paměť stoletého výročí nálezu Královédvorského rukopisu vydala edice Veraikon tento nepodepsaný pamflet, patrně dílo současníka bojů o pravost Rukopisů, kteréžto boje toto "skládánie" archaicky opěvuje. Je to satira trochu těžce obutá, ale vtipná a barvitá. K ní pojí se karikatury Zd. Kratochvíla, dnes (vedle Boettingra) jediného karikaturisty českého, odečteme-li svěží zvířecí žánr J. Lady, jenž vyšel z Francouze Rabiera. Roku 1910 kreslil Kratochvíl ilustrace k Havlíčkovým Tyrolským elegiím; tehdy jeho karikatura byla daleko intimnější, vzdušnější, jaksi obrazovější nežli dnes; čára plynula skicovně, někdy až krasopisně; vlastní zkarikovanost neležela tehdy v přednesu, v jisté vehemenci a přehnanosti linie, nýbrž ve vyhledaném detailu, v drobné a pozorné invenci situační. I dnes zůstává u něho důraz na komický detail (oděvu, gesta atd.), jenže nyní jej sleduje s krutou, přehánějící pozorností; přitom linie sama ostře a řezavě karikuje. Krutost, ba ošklivost detailu spojuje Kratochvíla s karikaturou T. T. Heina; hlavní rozdíl je, že Kratochvíl si libuje v klikaté, divé, přímo fantastické siluetě, jež mimovolně připomíná malajské stínohry. Jeho listy nabývají postupně rázu zmučeného a pochmurně těžkého; prvotní lyričnost ve vedení čáry i v koncepci ustupuje stále vyhrocenější pesimistické hořkosti. Lze si vzpomenouti na pohřešovaného Gellnera, jehož karikatury při vší nehorázné břitkosti uchovaly si jistou bujnost; nebylo to veselí ze světa, ale aspoň radost z útoku. Proti tomu lze říci, že karikatura Kratochvílova není vlastně tendenční, protože je náladově bezútěšná.

Poznámky:
Veraikon - grafický dvouměsíčník (vycházel 1912 až 1937 v redakci A. Dolenského, E. Pacovského a J. Konůpka)
nepodepsaný pamflet - podle F. X. Šaldy byl autorem prof. E. Kastner (1845 - 1909)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná