Josef Čapek
Pomník Smetanovi
1934

Strana 35 až 38:
Pomník Smetanovi

... ... skvělý, velký a výmluvný prostor ... ...
Žádá-li se ještě něčeho - ano! dejte tam Myslbekova sousoší s Palackého mostu! S mostu, na kterém jsou znehodnoceny příliš vysokým umístěním na výběrčích budkách, kde na ně není řádně vidět, kde těžce trpí nadbytečným sousedstvím s rozlehlým pomníkem Suchardovým, s mostu, který je znenáhla odsouzen hlavně jen k dopravě uhlí a který nepotřebuje soch, ale připojených postranních chodníků. A odstraňte s mostu Legií, sice trochu secesního, ale nikoliv tak nemírně, aby tu působil jakkoliv disharmonicky, zbytečné výběrčí budky slohu Františka Josefa, které jen překážejí při pohledu k Národnímu divadlu a od divadla k Hradčanům. Tato Myslbekova sousoší, to jsou sochy, které sem, k prostoru Národního divadla, cele náležejí svou formovou mluvou a svým duchovým obsahem. Zde, na místě těch přebytečných výběrčích budek, jest jejich místo, důstojné jich a důstojné tohoto krásného a významného prostoru. Víc než co jiného jen sochy této výrazové řeči mohou býti pomníkem Smetanovi.
A pomník Smetanův? Raději na Žofíně, kam na případné umístění Smetanova pomníku kdysi pomýšlel sám Myslbek. ... ...

Ilustrační fotografie:
1.  Konfrontace Národního divadla s Myslbekovým sousoším [pohled přes Lumíra a píseň k Národnímu divadlu]
2.  Most Legií s výběrčími budkami
3.  Most Legií s Myslbekovými sousošími [vlevo Záboj a Slavoj, vpravo Lumír a píseň]


ŽIVOT   list pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu
Vydává výtvarný odbor Umělecké besedy v Praze. Ročník XXII. Číslo 2 (únor 1934). Redigoval V. Holan s redakčním kruhem J. Čapek - O. Kerhart - V. Rabas - V. Rada - J. Šíma.

Národní knihovna v Praze   [sign. 54 E 4202]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná