Polední list
Číslo 1., ročník V., čtvrtek 1. ledna 1931

Strana 3:
Historický důkaz, že boj proti pravosti Rukopisů začala rakouská policie.

V Pekařově sborníku otiskl F. Roubík zajímavý článek nemalé historické ceny o účasti policie v útoku na Rukopisy. Bylo to v době, kdy vlastenecký český svět jásal nad nálezem královédvorského rukopisu - který objevil Hanka. Po celá desetiletí věřilo se v pravost rukopisů. Později o tuto otázku sváděny u nás největší zápasy, na nichž zúčastnili se i politici. Prof. Masaryk s prof. Gebaurem stáli na stanovisku, že rukopisy jsou podvržené falsifikáty.
Obhájci rukopisů to popírali - Hanka ještě na smrtelné loži to popřel. Na konec většina české inteligence dala za pravdu a přiklonila se k odpůrcům rukopisů.
Není úkolem denního tisku, aby pouštěl se do řešení této zásadní otázky. Ale chceme konstatovati, že rukopisy svým obsahem i skvělou formou vykonaly své ohromné poslání v probuzení národa.
A teď se dovídáme z historických dokumentů, že největším odpůrcem rukopisů byl pražský policejní komisař Päumann. Byl to zavilý Němec, který seděl na stolci policejního ředitelství a který se své doby v úřední relaci vyslovil, že v Praze za 10 let se už česky hovořit nebude.
Fr. Roubík dokazuje, jak nemilý byl Hankův nález Päumannovi, který hleděl jej znehodnotiti.
Usiloval nejdříve o to, aby do některého časopisu byl vpašován článek, vyslovující pochybnost o pravosti rukopisů (už v r. 1858) a sám prý také ten článek obstaral.
Plán ten ale selhal pro odpor policejního referenta Schmidta. Päumann však pracoval dále a vymohl r. 1858 úřední vyšetřování o podrobnostech při nálezu rukopisu královédvorského. - Když ani to nevedlo k cíli, rozvířil přece celou novinářskou kampaň. "Tagesbotte aus Böhmen" přnesly serii anonymních článků proti Rukopisům. Na ně odpovídal velmi ostře v obhajobě pravosti Frant. Palacký. Došlo i k tiskovému procesu, v němž V. Hanka žaloval německého redaktora.
Fr. Roubík tvrdí, že autorem těchto článků byl řed. universitní knihovny Zeidler, který napsal vlastně články inspirované a objednané c. k. policií.

(Vysázeno tučným písmem; nepodepsáno - autorem pravděpodobně Cassius = Jaroslav Kolman, který přispíval rukopisnými články do Poledního a Nedělního listu.)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná