Anna Saavedra
ČESKÁ MĚNA
monetární symfonie
2011

Česká televize vysílala na programu čt2 (28.9.2011) slavnostní večer ke Dni české státnosti z Nové scény Národního divadla - původní inscenaci brněnského HaDivadla
Česká měna
první český monetární sitcom

V inscenaci vystupují osobnosti českých dějin zobrazené na bankovkách České republiky - je jich celkem osm: Tomáš Garrigue Masaryk, Ema Destinnová, František Palacký, Božena Němcová, Jan Amos Komenský, Karel IV., Anežka Česká, Přemysl Otakar I. (poslední dvě jména jsou z bankovek 50 Kč a 20 Kč, které už byly staženy z oběhu).
Vybral jsem pasáž z inscenace týkající se Rukopisů (od 31:50 do 37:40 minut).

Zní hudba Bedřicha Smetany.
Kamera snímá texty Rukopisů.

Hlasatel:   Učená společnost česká k obědu usedá, by zprávy o slavných dějinách národa svého vyslechnouti mohla.

František Palacký:   Jsme v přítomnosti malí. Jen pohleďte, jak velký jsme byli my - Čechové, my - Slované, my - v dávných dobách. Posaďte se, milí Čechové a pozor dejte, naslouchejte. Dnes totiž půjde o naše Rukopisy.

Anežka Česká:   Rukopisy?

F. Palacký:   Nikoliv pouhé rukopisy. Ale Rukopis Zelenohorský a Královédvorský. Podívejte...

Podává Rukopisy Anežce, ta drží nad hlavou RZ a RK.
U stolu sedí E. Destinová, B. Němcová, T. G. Masaryk,
Karel IV., Přemysl Otakar I., J. A. Komenský

Anežka Č.:   Ano, mám doma podobné.

F. Palacký:   Jistě, každý z nás má doma nějaké podobné rukopisy. Schované pod starou almarou nebo na dně nějaké staré krabice. Či jinde a nějakém jiném tajném místě. Ale tohleto, milí Čechové, je Rukopis Zelenohorský a Královédvorský. Zaručeně pravý a zaručeně český.

Anežka Č.:   Aaach...

Anežka se usmívá a ukazuje všem přítomným oba Rukopisy.

F. Palacký:   Kdo z nás by nechtěl uzřít tento poklad vpravdě národní.

Ema Destinnová:   Ukažte.

Anežka Č.:   Zlomek 12 listů a 2 proužků z kodexu obsahující osmero dějepravných zpěvů a šestero písní lyrických rázu prostonárodního.

Karel IV.:   Krásné litery.

F. Palacký:   Tento převzácný Rukopis, prachu a molům vychvátili jsme.

Božena Němcová:   Já bych si hned jeden vzala a ten druhý pro Karla Havlíčka.

Masaryk drží v ruce RK a prohlíží si pergamen proti světlu.

Tomáš Garrigue Masaryk:   Noooo...

F. Palacký:   A do všech řečí evropejských je přeložíme, aby se národu našemu dostalo: uznání, úcty a slávy.

Přítomní tleskají.

T. G. Masaryk:   Noooo...

Jan Amos Komenský:   Copak copak, vám se to nelíbí, takové krásné litery?

T. G. Masaryk:   Znáté mé jméno?

E. Destinnová:   Tomáš?

T. G. Masaryk:   Ano Tomáš. Ať už je tím připomenut apoštol Tomáš, který uvěřil teprve tehdy, až vložil prsty do ran Kristových anebo Tomáš Akvinský, jenž se snažil víru doplniti rozumem.

E. Destinnová:   Tomáši, pojďte se najíst. Výborná staročeská bašta jakási.

Ema drží v ruce bramboru.

T. G. Masaryk:   Nemýlím-li se, dá se stupnice průkaznosti postaviti za prvé: nejméně rozhodují výklady estetické a historické. Kulturní národy...

B. Němcová:   Budete-li jen tu kritizovat, Hanka vás dozajista zažaluje pro urážku na cti. A Čechové vám na to budou odpovídat hrubostmi. Dost možná vás označí za policejního konfidenta.

T. G. Masaryk:   Za druhé: rozbor paleografický a chemický by nám jistoty daly. Ovšem nejvíce za třetí: rozbor gramatický. Ovšemže je pak ke konečnému soudu souhrn všech vyšetření nutný.

..... :   Tomáši!

..... :   Sedněte si.

F. Palacký:   Je pravý, zaručeně pravý a zaručeně český.

T. G. Masaryk:   I v 19. století může týž inkoust - tedy starobylý - zhotoviti každý. Měli bychom i receptů starých, o kterých se snadno můžeme poučiti.

B. Němcová:   Po hlavě do potíží.

F. Palacký:   Jeho pravost je ryzí. Jako pravost našeho národa.

T. G. Masaryk:   Oprávněnost existence národa přeci nestojí na nějakých domnělých Rukopisech. Ale mnohem spíše na současném stavu české společnosti. Pokud národ neunese pravdu a nechává se unášet slepou vírou v cosi, co dost možná ani neexistuje.

Masaryk hodil RK na zem.

T. G. Masaryk:   Pak bohužel není vyspělým národem se všemi právy.

..... :   Tomáši!

T. G. Masaryk:   Realismus a pravda historická bohužel.

Palacký sbírá ze země pohozený RK.

F. Palacký:   Vy vy, odrodilče národu svého. Vy vy, diletantský šťouro. Vy nevěřící Tomáši.

B. Němcová:   Sáhnul jste na rodinné zlato.

T. G. Masaryk:   Čím více o věci rozvažuji, tím méně se mi líbí. Ani vám nedokážu říct, jak se mi nelíbí.

F. Palacký:   A dost!

T. G. Masaryk:   Literární šmokové!

F. Palacký:   Tohle je provokace.

T. G. Masaryk:   Před rozjetou lokomotivou nacionálních vášní já uhýbat nebudu.

F. Palacký:   Takže buďto on nebo já.

František Palacký odchází.

E. Destinnová:   Vinou vaší beztaktnosti máme teď nadobro zkažený oběd.

B. Němcová:   Vážně, to jste trochu přehnal.

J. A. Komenský:   Musím tedy říci, že ani ty vaše argumenty nebyly zrovna přesvědčivé.

T. G. Masaryk:   Já vím. Také dělám chyby.

E. Destinnová:   Ach synku synku...

Přidává se sbor, který zpívá oblíbenou píseň T.G.M.,
ale zpívají ji pozpátku.

Délka pořadu: 65 minut (včetně 10 minut úvodních projevů ředitele ND Černého, ministra kultury Bessera + dalších VIPů - ministrů Kubice, Kocourka, Kalouska, arcibiskupa Duky, děkana FF UK Stehlíka a primátora Svobody.)
Scénář: Anna Saavedra
Divadelní režie: Marián Amsler
Televizní režie: Rudolf Tesáček

Poděkování panu Ing. arch. Radomilu Šolcovi, který nás upozornil na tuto inscenaci vysílanou na čt2.


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná