Dušan Karpatský
Labyrint literatury
Albatros 2008

Strana 414:

Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský (RKZ)
(1817, 1818)

Zlomky básnických skladeb, jež se písmem i jazykem, jimiž jsou sepsány, hlásí do českého literárního středověku, vznikly však podle výsledků dosavadního bádání až v době, kdy byly údajně objeveny.
Rukopis královédvorský  "objevil" V. Hanka ve věži kostela ve Dvoře Králové a označil jej za památku z 13. století. RK obsahuje v 1261 verších dvě skladby lyrickoepické, šest lyrických (milostné písně) a šest epických, a přitom naznačuje, že jde jen o malý zlomek rozsáhlého kodexu.
Rukopis zelenohorský  byl anonymně poslán do Národního muzea v Praze jako nález na Zelené Hoře u Nepomuka a má představovat dílo z 9.-10. století. Obsahuje v 119 desítislabičných verších část básně nazývané Sněm a skladbu Libušin soud.
Oba rukopisy měly doložit vyspělost české kultury (a současně nahradit neexistující českou veršovanou epiku podle vzoru ruských bylin a jihoslovanských junáckých písní), měly svědčit i o síle, vyspělosti a mravních hodnotách české společnosti na úsvitu jejích dějin v duchu představ, jaké o ní mělo vypjaté vlastenectví počátků našeho národního obrození.
Dějiny literatury i další vědy se shodují v tom, že RKZ jsou mystifikace a podvrh, ale současně vynikající básnická díla obrozenské literatury. Soudí se, že jejich autory jsou nejspíš správce knihovny a archivu Národního muzea Václav Hanka (1791-1861), filolog, průkopnický překladatel lidové poezie a editor starších českých spisů, jemuž byly prokázány některé jiné padělky, a Josef Linda (1789-1834), autor prvního českého historického románu Záře nad pohanstvem (1818).


Labyrint literatury
Sestavili Dušan Karpatský a Viktor Kudělka. Vydalo nakladatelství Albatros, Praha 2008. Vydání čtvrté, rozšířené a upravené. Počet stran 541 + tabulky.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná