Vincenc Furch
Modlitba na Hostýně.
ze sbírky Rozličné básně


       Modlitba na Hostýně.

     Na Hostýně svatém kaplička se zdvíhá,
     V ní se zpěv pobožných poutníků rozlíhá.

     Nad Hostýnem klene modrá se obloha,
     V otevřeném chrámu slaví duše Boha.

     V kapličce poutníci v prsa svá se bijí,
     Z knihy čtou modlitby k panence Marii.

     Před kapličkou klečí věrný jun slovanský,
     Nad ním chrám se klene modrý, velikánský.

     Jinochovo srdce mocně se otvírá,
     V knihu modlitební oko jeho zírá.

     Plamenem tajemným oko jeho svítá:
     Jinoch v Kralodvorském Rukopisu čítá!

Vincenc Furch   (8.8.1817 - 5.1.1864)
básník, dramatik a překladatel. Narodil se na zámku v Krasonicích u Telče, kde jeho otec byl správcem ve službách hraběte Podstatského-Lichtensteina. Studoval filosofii v Brně (vliv Klácela) a práva na stavovské akademii v Olomouci (vliv Šembery). K oslavě šestisetletého výročí porážky Tatarů napsal pro Šemberův spis "Vpád Mongolů do Moravy" báseň Vidění, svědčící o horlivé četbě rukopisu Královédvorského. Od roku 1841 trvale žil ve Vídni, tam také zemřel. Roku 1928 byly jeho ostatky přeneseny z Vídně do Telče do rodinné hrobky.


Akordy. Plané růže. Písně Moravské.
od Vincence Furcha. V Praze 1874.

Městská knihovna v Praze   [sign. B 569]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná