Bohdan Kaminský
Záboj, Slavoj i Luděk
1892

Švanda dudák  (Číslo 8. Srpen 1892. Ročník XI.)
Strana 101 až 103:

    Záboj, Slavoj i Luděk

    Z črna lesa vystupuje skála,
    na ni Záboj usadí se v mechu.
    Slunce jako blázen praží, sálá,
    mravenci se zdola proháněchu.

    Hledí Záboj jiskernými zory
    tamo, kde se v lesích bělá cesta.
    Aj hle, tamo na temeně hory
    Češi táhnou, ruče přicházesta.

    Ajta, Slavoj! Mlatem v zemi hodí,
    junné "servus"! rozlehne se v tichu,
    věhlasní pak oba vojevodi
    múdře spolu šeptem hovořichu.

    I dí Slavoj: "Záboji ty drahý,
    boj podstúpí Luděk dnešní noci,
    na ně táhne s krvavými vrahy,
    chvátajú juž semo jeho kroci."

    Vece Záboj s búřným v oku vzdorem:
    "Běsi naň! Tož utkáme se v půtce,
    otpeláší Luděk se svým sborem,
    prchnou tamo k horám palejúce!"

    I dí Slavoj: "Tobě hodno reka!
    Věkožízní bozi tobě splatí, -
    nevzmožnosť nám teď se pro Luděka
    ni jim klanět, ni jim oběcati."

    Vece Záboj: "Parom ať jej srazí
    Morana jej schvátí s Běsy všemi!
    Babami aj prchnou lútí vrazi,
    při sám Parom, my jim naprášemy!"

    A aj, večer nad horami vzchodí,
    rudé slunce k záchodu se chystá.
    Rozhlédnu se oba vojevodi,
    vzhoru na leb skály vystúpista.

    I dí Slavoj: "Sěmo Luděk spěje!
    Chytře my jej zaskočiemy, brachu!
    Za chlum nám se skrýti najnížeje,
    tamo naši v ráz jej posěkachu."

    Vece Slavoj: "Mor naň i vše Běsi!
    Sěmo mně a tobě skrýt se tamo, -
    zaženemy jej za črné lesy,
    za les črný do nedozírámo!"

    I váleno strašivo den prvý,
    Luděk hlasno silou svou se chvástá.
    Obě strany potíše se krví,
    obě strany jak zdi hradní stásta.

    I mine den druhý i den vterý,
    zkázu u voj Morana aj dýše,
    žalostivo vzeúpí les šerý,
    prchnou ptenci k horám odletíše.

    Z črna lesa vystupuje skála,
    nad skálu mlat Zábojevi ztvrdl,
    Luděk v ústup vodí voje krála,
    skřek vyrážen strašen ze všech hrdl.

    Luděk kamo ustúpiti neví,
    jak zmij zrádná k vojvodě se plazí.
    Aj tu Slavoj vece Zábojevi:
    "Potvoře té honem jednu vrazi!"

    Aj tu Záboj mlat pozdvihne vzhoru,
    junná krev se vzbúří v junném těle,
    mlat v ráz pade prudko na potvoru,
    duše črná prchá velevele.

    Vidí voj, co událo se vůdci,
    spěšno prchá přes vrchy i vody.
    Vece Záboj hněvem búřiúcí:
    "Dál až k horám zaměřímy chody!"

    I dí Slavoj, k Zábojevi spěje:
    "Nebudú víc Luďka bolet zuby,
    dorazil jsi mrchu najjistěje -
    více se mu u nás nezalúbí."

    Vece Záboj: "Merci za ten projev,
    volna zase žírná země naše.
    Aj hle, tamo slední trosky vojev
    k horám táhnou spěšno palováše!"

    Pustili se i do toho zbytku,
    jako v pecky Záboj v hlavy tluče.
    Osvobodil vlast svou přemilitku,
    za hory aj vrahy zahnal ruče.

    Aj, tam parob hněvno líce mutí,
    mutí líc jak búřné mračno samo, -
    i by jemu žalno uprnútí,
    uprnúti do nedozíramo.

    I dí Záboj: "Spráskal jsem tu ovci,
    dřenie měl jsem jako dřevorubec, -
    potom ať mi přijdou Gebauovci,
    že jsem nikdy ani nebyl vůbec!

    Ještě zmozolena ruka je má,
    jak jsem bil je jako orel ptence, -
    a pak člověk za to všecko nemá
    ani už ten kousek existence ..."

Kaminský Bohdan  (24.2.1859 - 13.7.1929)
Básník a novinář, vlastním jménem Karel Bušek.


ŠVANDA DUDÁK  Poutník humoristický.
Srpen 1892. Ročník XI. Vydavatel a redaktor Ignát Herrmann (bydlí ve Školské ulici v Praze č. 26n.) - Nakladatel F. Topič. Tisk a papír Aloisa Wiesnera v Praze.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná