Nové skládánie o velikém pobitie Tataróv.

titulní strana pamfletu

Ilustrace Zdeňka Kratochvíla:
Hattala a Vlček
Bělohoubek
Kalousek, Fr. Zákrejs a Grégr
Masaryk a Kvíčala
Vrťátko a Jireček
??? (hnidopich) a Patera
Gebauer a Hattala
kůň


Pamflet na boje o pravost rukopisů Královédvorského a Zelenohorského neznámého skladatele s ilustracemi Zd. Kratochvíla jest pátý svazek Knihovny Veraikonu vydávaný za redakce Dr. Ant. Dolenského a dotištěn ve stoleté výročí nalezení rukopisu Královéhradeckého (sic!) dne 16. září 1917. Tiskem Vojt. Preissiga v Praze. Formát 14 x 20,5 cm. Počet stran 24.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná