Akce Věry Křížové
1966 - 1967

Text dotazu (všem stejný):

"Prosím o sdělení, zda byste byli ochotni uveřejnit ve svém listě věcný článek na obranu RKZ. S pozdravem Křížová Věra, Sokolská 8, Brno."

Odesláno na 22 redakcí.
Neodpověděli: Literární noviny, Lidová demokracie.


Časopis Národního muzea
Národní muzeum v Praze, Václavské náměstí 1700, Praha 1
č.j. HM/2-204/66
V Praze dne 23. února 1966
Věc:   Článek do ČNM.
Paní Věra Křížová, Brno 2, pošt. schr. 158.

Vážená paní,
k Vašemu dotazu ze dne 22. t.m. Vám sděluji, že o článek, který by hájil pravost Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského, nemáme zájem. Jsme totiž přesvědčeni, že tato otázka je již s konečnou platností vyřešena a že rukopisy pravé nejsou.
Je nám líto, máte-li na to jiný názor, který musíme ovšem pokládat za mylný.
Děkujeme Vám za Vaši nabídku.
S pozdravem
Národní muzeum v Praze, Historické muzeum.
Dr. Zoroslava Drobná, redaktorka Časopisu Národního muzea - Historického muzea v Praze.


VLASTA, list výboru čs. žen
Praha 1, Jindřišská 5, 1157/66 - Proch.
Praha dne 24.2.1966
Soudružka Věra Křížová, pošt. schránka 158, Brno

Vážená soudružko,
děkujeme Vám za nabídku článku na obranu Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského - nemáme však o něj zájem, protože se pro náš časopis nehodí.
S přátelským pozdravem
Vendula Procházková, Vlasta - list výboru čs. žen


Kultúrny život
Bratislava 10.3.1966. N/Lor.
Vážená súdružka Věra Křížová, pošt. schr. 158, Brno

Pre nával iného materiálu nemôžeme na Vašu žiadosť - uverejnenie vecného článku na ochranu Rukopisóv Královédvorského a Zelenohorského - reagovať kladne. Nehnevajte sa preto na nás.
Ostáváme so súdružským pozdravom.
Kultúrny život, orgán Sväzu slov. spisovatelóv Bratislava


Plamen, měsíčník Svazu československých spisovatelů,
redakce Národní třída 11, Praha 1
Praha dne 21.4.1966
Soudružka Věra Křížová, Brno 2, pošt. schr. 158

Vážená soudružko,
nabídla jste nám k otištění článek na obranu Rukopisů. Nemáme bohužel o Vaši nabídku zájem; myslíme, že byste se měla obrátit spíše na vědecký historický časopis.
S pozdravem Plamen,
časopis svazu čs. spisovatelů, redakce Praha 1, Národní třída 9-11


Impuls
Nakladatelství ORBIS národní podnik, Vinohradská třída 46, Praha 2
naše značka Hr   Praha dne 24.2.1966
Soudružka Věra Kovářová, pošt. schránka 158, Brno 2

Vážená soudružko,
děkujeme za Vaši nabídku, ale náš časopis je však soustředěn především na současnou literární problematiku, takže uveřejnění Vašeho příspěvku o rukopisech nepřichází v úvahu.
Se soudružským pozdravem za redakci časopisu Impuls Horáková


Magazín Co Vás zajímá
redakce Praha 1, Na Poříčí 30
V Praze dne 5.3.1966
Vážená soudružka Věra Křížová, Brno 2, poštovní schránka 158

Vážená soudružko,
dík za nabízenou spolupráci. Článek na toto téma jsme už otiskli dávno. Psal jej pro nás spisovatel M. Ivanov.
S pozdravem - vyřizuje s. Wienerová


Nová mysl
teoretický a politický časopis ústředního výboru Komunistické strany Československa. Redakce Praha 1, Na Poříčí 30.
V Praze dne 23. února 1966.
Soudružka Věra Křížová, Brno 2, pošt. schr. 158

Děkujeme za nabídku článku. Náš časopis však nehodlá o Rukopisech nic publikovat. Snad bude lepší, když se obrátíte na odborný časopis Česká literatura.
S pozdravem Nová mysl,
teoretický a politický časopis ÚV KSČ


Vydavatelství Svobodné Slovo
Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 36
25. února 1966
Paní Věra Křížová, pošt. schránka 158, Brno 2
K dopisu zn. 822-dk/P.

Vážená paní,
děkujeme za Vaši nabídku článku pro náš list. Jsme však v současné situaci zásobeni materiály na dlouhou dobu, a proto bychom Váš článek nemohli v dohledné době otisknout.
S pozdravem Míru zdar!
Svobodné Slovo, oddělení dopisů čtenářů


Magazín aktualit a zajímavostí socialistické vesnice
Redakce: Valdštejnská 14, Praha 1
V Praze dne 18. března 1966
Vážená soudružka Věra Křížová, pošt. schr. 158, Brno 2

Vážená soudružko,
k Vašemu dotazu, týkajícího se uveřejnění článku na obranu Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského, Vám sdělujeme, že téma článku je pro náš magazín dosti odlehlé.
Doporučujeme Vám nabídnout článek časopisu Dějiny a současnost, jemuž svým zaměřením spíše odpovídá.
Se soudružským pozdravem Antonín Blažek, redaktor.


Mladý svět
Praha 1, Panská 8   1018 - kult/e   1.3.66

Vážená soudružko!
Obraťte se raději na odborný historický časopis. My bychom mohli těžko takový odborný článek posoudit.
S pozdravem J. Pacovský


Revoluční odborové hnutí
Odborový svaz zaměstnanců školství a kultury, ústřední výbor Praha
Praha 1 - Nové Město, nám. M. Gorkého 23   15.3.1966
Naše značky   R-111-15.3.66-sý/ši
Soudružka Věra Křížová, pošt. schr. 158, Brno 2

Časopis Školství a kultura není vhodný pro zveřejnění nabízeného materiálu.
Se soudružským pozdravem
Redakce časopisu školství a kultura   Praha 1, Gorkého nám. 23
Vladimír Smutný, vedoucí redaktor


Kulturní tvorba
Týdeník ÚV KSČ pro politiku a kulturu, Praha 1, Na Poříčí 30
V Praze dne 3.3.66
Soudružka Věra Křížová, pošt. schr. 158, Brno 2

Vážená soudružko,
Vaše nabídka se nám bohužel nehodí. Zkuste to někde jinde.
Se soudružským pozdravem
Celostátní týdeník pro politiku a kulturu Kulturní tvorba


Věda a technika mládeži
Redakce: Praha 1, N. Město, Gorkého nám. 24
Naše značka   Če/Š   Praha, dne 25.2.66
Věra Křížová, Brno 2, pošt. schránka 158

Vážená soudružko!
Děkujeme za nabídku, ale článek o Rukopisech se nám nehodí.
S pozdravem Věda a technika mládeži, redakce.


Věda a život
měsíčník Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí.
Redakce: Brno, náměstí Družby národů 5   V Brně dne 21. února 1966
Věra Křížová, pošt. schr. 158, Brno 2

Vážená paní!
K Vašemu dopisu z 14. února 1966 Vám sděluji, že jsme ochotni uveřejnit každý článek, který je zpracován na příslušné odborné úrovni a který se netýká jen velmi omezeného okruhu odborníků. Rozhodnout předem tudíž nemůžeme, je nutné, abychom měli materiál k dispozici.
S projevem úcty Dr. Zdeněk Křapa, vedoucí redaktor.


V Brně dne 16. května 1966

Vážená paní!
V příloze Vám vracím Váš článek, který neuveřejníme. Promiňte mi prosím, že mi tato odpověď trvala tak dlouho, zdrželo mě však mnoho nepředvídaných pracovních problémů.
Váš článek je toho druhu, že jeho uveřejnění je možné jen v odborném tisku. Dotýká se problémů, jež bychom nemohli otisknout jen ve Vaší interpretaci. Zároveň s Vaším článkem bychom museli otisknout i stanoviska jiná a tak by se tento materiál rozrostl neúměrně našim možnostem. Obávám se, že s tímto článkem neuspějete v žádné redakci, protože zdrcující většina odborníků je přesvědčena o tom, že všechny existující vědecké důkazy jsou v příkrém rozporu s Vaším stanoviskem. Protože úkolem našeho časopisu je popularisace více méně nesporných výsledků vědy, bylo by uveřejnění Vašeho materiálu v našem časopisu oprávněně ostře kritizováno.
Doufám, že pochopíte naše stanovisko. Mohu Vám doporučit pouze to, abyste uplatňovala své názory pouze na ryze vědeckém fóru.
S projevem úcty dr. Zdeněk Křapa, vedoucí redaktor.


Státní pedagogické nakladatelství, n.p., nositel Vyznamenání za zásluhy o výstavbu
redakce časopisu Rodina a škola
Naše značka: 494/66/Ro/Po   Vaše značka: 19.2.1966   Lazarská 8, Praha 2
Soudružka Věra Křížová, Brno 2, pošt. schránka 158

Vážená soudružko,
děkujeme Vám za nabídku článku - nehodláme ji však využít. Nejen proto, že jsme časopisem věnovaným rodinné výchově dětí a sporům o pravost rukopisů nemůžeme věnovat pozornost; máme i za to, že spor byl už vědecky rozřešen a není příčiny se k němu vracet.
S pozdravem Zd. Roubíčková


Rudé právo
Redakce: Praha 1, Na Poříčí 30, tel. 24 98 51
Naše značka   RK/Vt - 1720   16.2.1966
V. Křížová, pošt. schr. 158, Brno 2

Dostali jsme Váš dopis. Těžko bychom takový materiál v RP uveřejňovali, pošlete ho do nějakého odborného časopisu.
S pozdravem Redakce Rudé právo, orgán Ústředního výboru KSČ.


Květy
týdeník Rudého práva, vydavatelství ÚV KSČ, redakce: Praha 1, Na Florenci
Dop-95/Ri - 66 Praha   2. března 1966
Soudružka Věra Křížová, Brno 2, pošt. schr. 158

Vážená soudružko,
děkujeme Vám za nabídku článku. Časopis Květy však není vhodným listem, kde by mohl být článek zveřejněn. Bude lépe, když se obrátíte na odborný tisk.
Se soudružským pozdravem Květy, redaktorka Věra Richtrová


Státní pedagogické nakladatelství, n.p.,
redakce časopisu Český jazyk a literatura
Naše značka   705/66/Hš   24.2.1966
Vážená soudružka Věra Křížová, Brno 2, pošt. schr. 158

Vážená soudružko!
Děkujeme Vám za Vaši nabídku rukopisu, ale musíme ji odmítnout. Náš časopis se totiž zabývá výlučně otázkami teorie vyučování předmětu český jazyk a literatura na školách, nikoli odbornými problémy literárněvědními nebo literárněhistorickými. Tomu účelu slouží časopisy jiné.
S pozdravem Jan Hirsch.


Student
týdeník Československého svazu mládeže.
Redakce: Praha 1, Senovážná 2
V. Křížová, Brno 2, pošt. schr. 158

Vážená soudružko,
i když Vám v žádném případě nemůžeme zaručit uveřejnění nabízeného článku, velmi rádi si jej přečteme, a teprve na základě konkrétního materiálu Vám sdělíme naše rozhodnutí.
S pozdravem Student, Týdeník ČSM
Jiří Slavíček v.r.


11.6.1966

Vážená soudružko,
moc mě mrzí, že odpovídám tak pozdě, ale školní zkoušky mě na čas odvedly od redakce.
I když jsem nad uveřejněním uvažoval, nepodařilo se mi to, protože spor o rukopisy a velikost diskuse, která by se kolem toho zřejmě rozvinula, by náš časopis při nejlepší vůli nezvládl především svým rozsahem.
Na závěr se tedy ještě jednou omlouvám, a i když já osobně jsem na straně Gebauerově, držím Vám palce, a kdyby se něco dělo, dejte vědět.
S přátelským pozdravem Jiří Slavíček
Student - Týdeník ČSM


HOST do domu Literatura, umění, kritika
Redakce: Brno, Komenského nám. 8   Brno 8.3.1966
Paní Věra Křížová, pošt. schr. 158, Brno 2

Vážená paní,
nabízené téma se nám hodí, konečné rozhodnutí o zařazení však závisí jen a jen na úrovni Vašeho textu. Zašlete nám ho - a uvidíme.
S pozdravem Milan Uhde


Brno 11.1.1967

Vážená paní,
experti, které jsme požádali o posudek, protáhli celou věc neúměrně. Promiňte, že jsem nenapsal ihned, jakmile bylo jasno, že posudky vyzní negativně - chtěl jsem znát podrobnosti. Výsledek je takový, že prý vyvracíte úspěšně ony důkazy proti RKZ, které skutečně neobstály. Zato však prý ponecháváte bez povšimnutí jiné - a to velmi mnohé - které vyvráceny nebyly. Chcete-li se seznámit s detaily, napište mi prosím, zprostředkuji Vám to.
Jinak nemohu než obě verse Vám vrátit.
S pozdravem Milan Uhde.


Milanu Uhdemu   Brno 3.2.1967

Vážený pane redaktore!
Děkuji Vám za dopis, který jen potvrdil moje očekávání. Sleduji rukopisný boj už málem třicet roků, vím, co tak asi možné je a co možné není. Prosadit do tisku článek, bránící Rukopisy, v dnešním Československu možné není.
Obrátila jsem se tehdy se svým dotazem celkem na 25 redakcí - mám-li být upřímná, tedy hlavně ze zvědavosti, jakým asi způsobem budu kde odbyta. Vy tři, kteří jste o článek projevili zájem, jste mne na chvíli zviklali, takže se mi zazdálo, že snad přece už ten začarovaný kruh bude prolomen. Ale konečné slovo i od Vás tří bylo takové, jak jsem původně předpokládala: NE!
Co dnes člověk zmůže, řeknou-li všechny redakce jako jeden muž: ne? Už to tak vypadá, že naše generace dožije v bludech o podvržených Rukopisech. Dořešení té otázky bude pak úkolem generací příštích; ve sporu, který se vleče půldruhého století (počítáno od prvního výpadu Dobrovského proti RZ 1818), na nějakých těch 10-20-30 letech nesejde. Jednou pravost přece uznána bude.
Vaši experti tedy poukazují na ty námitky, které vyvráceny nebyly (a to velmi mnohé). Takové námitky arciť jsou a nikdy vyvráceny nebudou. Češtinu z doby, do níž spadá sepsání RK, neznáme do všech podrobností, češtinu z doby vzniku nejstarších básní RK a z doby sepsání RZ známe naprosto nedostatečně, srovnávací materiál chybí, námitky není čím vyvracet. S námitkami historickými a literárně historickými je to obdobné.
Přes to bych Vám byla povděčna, kdybyste mi podle své nabídky umožnil seznámit se s podrobnostmi z posudků Vašich expertů. Velmi mne to zajímá, ráda se poučím. Protirukopisná pojednání patří vůbec k mé nejoblíbenější četbě.
Děkuji Vám za Vaši laskavost, čekám se zájmem na Vaši odpověď.
S pozdravem Věra Křížová.

Odpověď nedošla!


Milan Uhde - Host do domu.
Brno 29.10.1967.

Vážený pane redaktore.
Ráda bych Vás upozornila na přednášku Frant. Adámka o RKZ v úterý 31. t.m. v 19 hod. na Třídě obránců míru 18 (sál v budově ve dvoře). Přednášku pořádá Obvodní kulturní a vzdělávací středisko Brno II.
Měl byste si ji přijít poslechnout a uveřejnit o ní aspoň stručný referát. Vždyť takovému spisovateli jako jste Vy - spisovateli, který se tak citlivě zaposlouchává do naší současnosti - vůbec ani není zdrávo, naslouchá-li na určitém úseku hlasům jen jedné strany. Přijďte si jednou pro změnu poslechnout hlas náš!
Stojí to věřte za to; pomyslete jen na zkoušky, které se právě s Rukopisy konají. Budou-li jejich výsledky poctivě podle pravdy zveřejněny, budete se muset stejně od základů přeškolit.
Zdraví Vás Věra Křížová.

Nepřišel, neodpověděl!


Dopis Věry Křížové panu Adámkovi (Brno 13.10.1970)

Milý pane Adámku!
Děkuji Vám mnohokrát za dopis, který mě velmi překvapil a velevelmi potěšil. Všechno se ve mně bouří při myšlence, že by RKZ měly být falešné, je to tak absurdní při všem, co o nich víme! Věčná škoda, že v té věci nemohu soustavně bádat, abych si mohla ujasnit dnešní stav sporu! Věřím pevně, že pravost nakonec uznána bude, ovšem moc už tomu nevěřím, že se toho někdo z nás dožijeme.
Dr. Enders jistě možnost publikovat nemá? Jak se jeho práce uchová pro budoucí badatele? A co na to říká dr. Šonka? Ale ať je to jak chce, radost mít opravdu můžeme.
Ten Sborník jsem ještě neviděla, musím se po něm podívat. Kolikrát už byly R "definitivně" poraženy! A přece je stále nutno znova a znova je "definitivně" porážet!
Co se týče "fašistů" ve sborníku, to je jen součást intensivní snahy odpůrců zfalšovat dějiny. Víme, že se mnohé takové falšování dějin ujalo a žije v lidech. Bylo by tragické, kdyby se mělo vžít i v tomto případě. Ale řekněte: co proti tomu dělat? Člověku je úzko z vlastní bezmocnosti.
Děkuji také za pozdrav manželovi a tatínkovi. Ten první pozdrav srdečně opětuje, tomu druhému jej při nejbližší příležitosti budu tlumočit. Málo se vídáme, není čas.
Ještě jednou Vám mnohokrát děkuji, že jste si na mne s takovou radostnou novinkou vzpomenul.
Mnohokrát Vás zdraví Věra Křížová.


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná