L E C H
List českého liberalismu
Ročník I.

Číslo 1.  (16.8.1926)

Číslo 21.  (29.11.1926)
str. 2:  A začíná se o rukopisech!...

Číslo 23.  (13.12.1926)
str. 2:  A tak tedy hors d'oeuvre - k našemu psaní o Rukopisech!

Číslo 24.  (20.12.1926)
str. 2 a 3:  Rukopisné Entrée. Čeho chveme dosáhnouti? A historické fragmenty.

Číslo 25-26.  (27.12.1926)
str. 1 a 2:  Zajímavé objevy v rukopisu Zelenohorském. Co ukázaly fotografické snímky, pořízené barevnými filtry. Jak vypadá teď ono "Hanka fecit"?
(3 fotografie - miniatury - v iniciálce C hlava muže, v marginálii obraz tura atd.)

Číslo 28.  (10.1.1927)
str. 1:  Vzpomínky. Proč nemohl V. Hanka býti padělatelem rukopisů Zelenohorského a Královédvorského.
(Z pamětí Josefa Václ. Friče vypsal Eduard Hlaváč.)

Číslo 29.  (17.1.1927)
str. 1:  Vzpomínky. (dokončení)
str. 3:  Rukopisné fragmenty.

Číslo 30.  (24.1.1927)
str. 1:  Světelný důkaz o pravosti rukopisu Zelenohorského. (Frant. Kolda)

Číslo 31-32.  (31.1.1927)
str. 1 a 2:  "Slunce odhalilo pravdu!" Výzkumy školního rady V. Horáka jednoho z nejlepších badatelů a znalců rukopisů, dochází plného ocenění!
str. 2 a 3:  Feuilleton. Denní zápisky dra. J. L. Píče.

Číslo 33.  (7.2.1927)
str. 1 a 2:  Rukopis Zelenohorský a denár knížete sv. Václava.

Číslo 34.  (14.2.1927)
str. 2:  Rukopisné paběrky.
str. 3:  Rukopisné fragmenty. Jak je to s tím "varitem"? Ještě jedna námitka proti R.Z.K.

Číslo 35.  (21.2.1927)
str. 1 a 2:  Nové vědecké výzkumy Rukopisu Zelenohorského. Proč mlčí oficielní věda k výzkumům prof. Horáka?
((Výňatek z Archy, r. 1915 č. 8)
str. 3:  Historický přehled bojů o Rukopisy.

Číslo 36-37.  (28.2.1927)
str. 2 a 3:  Historický přehled bojů o Rukopisy.
str. 3:  Nové vědecké výzkumy Rukopisu Zelenohorského.
str. 5:  Pan profesor Gebauer jako "znalec" staročeštiny. (Heřman z Bubna)

Číslo 39.  (14.3.1927)
str. 4:  O rukopisný fond vědecký.

Číslo 41.  (21.3.1927)
str. 3 a 4:  Rukopisné fragmenty.

Číslo 42-43.  (28.3.1927)
str. 3:  Rukopisné fragmenty.

Číslo 44.  (4.4.1927)
str. 3 a 4:  Jak bude použito Rukopisného fondu vědeckého.

Číslo 46.  (18.4.1927)
str. 1 a 2:  Rukopisy! Už to začíná...

Číslo 47-48.  (25.4.1927)
str. 1 a 3:  K otázce Rukopisů. Československé veřejnosti!
str. 4:  Rukopis Zelenohorský. (Originál v transkripci + Novočeský převod)
str. 4:  Věda o Rukopisech. (Frant. Kolda)

Číslo 49-50.  (2.5.1927)
str. 4:  Dvě pojednání o Rukopisech.
str. 5:  Rukopisné fragmenty.

Číslo 51.  (9.5.1927)
str. 2:  Pokloňte se Čechové naší oficielní "vědě"!
str. 3:  Jak byl nalezen Rukopis Zelenohorský?

Číslo 52.  (16.5.1927)
str. 2:  Jak byl nalezen Rukopis Zelenohorský?
str. 3:  Věda o Rukopisech. (Frant. Kolda)

Konec I. ročníku


L E C H
List českého liberalismu
Ročník II.

Číslo 1.  (23.5.1927)
str. 2:  Rukopisné fragmenty.

Číslo 2-3.  (30.5.1927)
str. 1:  Jak jsem přišel k přesvědčení, že Rukopis Zelenohorský je pravý? (Davorin Žunkovič, Maribor)
str. 2:  Rukopisné fragmenty.
str. 3:  Věda o Rukopisech. (Frant. Kolda) Z nového spisu o Rukopisném boji (Fr. Mareš: Vědecké methody realismu)
str. 4-5:  Rukopis Královédvorský. (Originál v transkripci + Novočeský převod)
Oldřich a Jaromír. - O pobití Sasíků.

Číslo 4-5.  (6.6.1927)
str. 2:  Jak jsem přišel k přesvědčení, že Rukopis Zelenohorský je pravý? (Žunkovič)
str. 3 a 4:  Rukopis Královédvorský. (Staročeský originál + Novočeský převod)
O velikých bojech křesťanů s Tatary.
str. 4:  Věda o Rukopisech.
str. 5 a 6:  Rukopisné paběrky. (Uveřejněno v Památkách archeolog. a místopis. 1896

Číslo 7.  (20.6.1927)
str. 3:  "Vědec" - p. F. M. Bartoš.

Číslo 8-9.  (27.6.1927)
str. 3:  Rukopisné fragmenty.
str. 4:  Věda o Rukopisech. (Kolda)

Číslo 10-11.  (4.7.1927)
str. 1:  Nový zápasník o nepravost Rukopisů.
str. 3 a 4:  Rukopis Královédvorský. (Originál v transkripci + Novočeský převod)
Vítězství nad Vlaslavem.

Číslo 12.  (11.7.1927)
str. 2 a 3:  Podezřívání Rukopisů, jež pravost jejich vlastně potvrzuje. (Rogvoled Gosposvetský)

Číslo 14-15.  (1.8.1927)
str. 3 a 4:  Jak pan dr. Václav Hrubý porážel Rukopisy...
str. 4:  Rukopis Královédvorský. (Originál v transkripci + Novočeský převod)
O slavném sedání.

Číslo 23-24.  (12.9.1927)
str. 3 a 4:  Rukopis Královédvorský. (Originál v transkripci + Novočeský převod)
Záboj a Slavoj.

Číslo 26.  (26.9.1927)
str. 2:  VATRA - spolek pro šíření znalosti o staroslovanské kultuře a odkazech rukopisných.

Číslo 27-28.  (3.10.1927)
str. 3 a 4:  Rukopis Královédvorský. (Originál v transkripci + Novočeský převod)
Zbyhoň - Kytice - Jahody - Jelen - Růže - Žežhulice - Opuštěná - Skřivánek.

Číslo 37-38.  (14.11.1927)
str. 1:  Vědecká soutěž o pravost Rukopisů.
str. 1 a 2:  Otevřený list pp. prof. Zubatému, Pekařovi, Fridrichovi, Hýskovi a všem ostatním odpůrcům Rukopisů.

Číslo 39.  (21.11.1927)
str. 1:  Jak je tomu s miniaturkami v Rukopise Zelenohorském?

Číslo 40-41.  (28.11.1927)
str. 1 a 2:  Jak je tomu s miniaturkami v Rukopise Zelenohorském?
str. 3:  Co je s rukopisnými zkouškami?

Číslo 42-43.  (5.12.1927)
str. 2:  "Slovo o pluku Igorově".
str. 3:  Jak je tomu s miniaturkami v Rukopise Zelenohorském?
str. 6:  Rukopisné fragmenty.

Číslo 45-46.  (19.12.1927)
str. 2:  Jak je tomu s miniaturkami v Rukopise Zelenohorském?
str. 4:  "Slovo o pluku Igorově".

Číslo 49-50.  (2.1.1928)
str. 3:  Rukopis Zelenohorský - palimpsest?

Číslo 51-52.  (9.1.1928)
str. 4:  "Slovo o pluku Igorově".

Konec II. ročníku


LECH  list českého liberalismu.
Majitel a vydavatel JUDr. Jan Karlík. Vychází každé pondělí. Formát 60 x 42 cm.

Národní knihovna ČR [sign. 54 A 1311/r.1-2]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná