Wolfgang Libal
ČEŠI Naši zvláštní sousedé
2008

Strana 15 a 16:
Češi upevňují své národní vědomí

Navzdory zmíněným politickým zklamáním se Češi v posledních desetiletích 19. století vzepjali k obrovskému kulturnímu rozmachu. Připomněli si svoji politickou a kulturní samostatnost, jež tu byla ve středověku, částečně si ji zidealizovali a nezalekli se ani toho, aby sáhli k falzifikátům, jako byl Rukopis zelenohorský a Rukopis královédvorský, jimiž chtěl spisovatel a knihovník Václav Hanka doložit vysokou úroveň českého písemnictví v raném středověku. Zásluha o odhalení falzifikátů náleží mimochodem německému slavistovi Janu Gebauerovi a nikoliv Masarykovi, jak se všeobecně předpokládá. [1] Masaryk se nicméně zasloužil o to, aby pravost rukopisů zpochybnila v roce 1886 série odborných článků v jím vedeném časopise Athenaeum a aby se zfalšování navzdory prudkému odporu veřejnosti konečně vzalo na vědomí a jeho odmítání bylo považováno za národní zradu.

[1]   Gebauer byl Čech s německým jménem a skutečnost, že jeho výpady proti pravosti Rukopisů škodolibě publikovali Němci, ho velmi trápila; poté se věci ujal TGM a záležitost dovedl do konce.


Wolfgang Libal (1.5.1912 - 2008)   rakouský novinář; pražský Němec, který byl po válce odsunut.


ČEŠI Naši zvláštní sousedé.
Napsal Wolfgang Libal. Vydala Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal. Brno 2008. Vydání první. Poznámky napsal Libor Vykoupil, s doslovem Pavla Kohouta. Formát 19 x 12,5 cm. Počet stran 75.

Národní knihovna v Praze   [sign. 54 K 89283]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná