Viktor Šlajchrt
Kulturní mise
(vzpomínka z literárního podsvětí)
16.4.1998


Když jsem tu včera psal o svém úžasu ze zjištění, že boj o pravost Rukopisů, které zpochybnil už Josef Dobrovský, nadále pokračuje, vzpomněl jsem si na svou návštěvu v Bratislavě někdy před deseti lety. Jel jsem tam na pár dní služebně připravit výstavu odeonských knih v prodejně nakladatelství Tatran. Všechny kulturní instituce měly nařízeno prohlubovat přátelství a spolupráci mezi bratrskými československými národy, a tak se komunističtí ředitelé obou podniků už před lety dohodli na každoročních recipročních výstavách. Instalaci jsem s pomocí šikovných slovenských aranžérů zvládl rychle a pak jsem už jen čekal na své nadřízené, aby ji zahájili. Vernisáž byla vždy spojena se sbratřující pijatikou.
Nudě čekání jsem se rozhodl bránit vlastivědně: vydal jsem se do muzea. Čekal mne tu nevšední zážitek. V jednom sále byla četnými náčrty, grafy a mapkami dokumentována hypotéza, že někdy ve dvacátém století před naším letopočtem se kraj pod Tatrami stal kolébkou veškeré starověké civilizace. Slovenské hory prý vznikly uměle jako pyramidy a v průběhu věků pak zarostly lesními porosty, jež zakořenily v naváté zemině. Nechyběla mapa ukazující cestu dvou praslovenských kmenů na jih: z jednoho vznikli staří Řekové, z druhého Římané. Představa, že Homérův rod pocházel z Kysucka, není bez půvabu, myslel jsem však na něco jiného. Ta expozice nebyla nijak nová. Musely ji vidět celé generace slovenských dětí. Před spaním pak možná bezmocně zatínaly pěstičky, zdrceny dějinnou nespravedlivostí - vždyť Češi přišli do střední Evropy nejdřív v šestém století našeho letopočtu a Maďaři až v desátém.
Další odeonská výstava se konala už po listopadu 1989. Ředitelé se v obou nakladatelstvích vyměnili, ten z Tatranu odešel dělat velvyslance do Maďarska a vystřídal ho vysoký, ramenatý muž s masivní lysou lebkou, snad docent anglistiky, prostě vzdělaný pán. Vše proběhlo korektně, ale o výstavách v dalších letech se už nemluvilo a večer se pilo mnohem méně než v letech dřívějších. Ráno jsme se s novým odeonským ředitelem přišli do Tatranu už jenom rozloučit. Při odchodu jsem se maličko zdržel. Můj ředitel byl už na chodbě, když ke mně slovenský vzdělanec přistoupil a s gustem mi zašeptal do ucha: "Už brzy vyrazíme na Prahu. Zabíjet vás nebudeme, nebojte se, jen do prdelí vás budeme kopat. Ale s vašimi ženami si pěkně užijeme!" Zkoprněle jsem zíral do jeho blankytných očí, humor v nich nebyl, jenom triumf. Skutečně mne zaskočil, pán docent, pán riaditeľ. Teprve na schodech mne napadlo, co jsem mu měl odpovědět: "Ale my vám dřív uřežeme kokoty!"
Později jsem byl rád, že jsem tato slova nevyřkl a jen zavrtěl hlavou. Český rek z Rukopisů by národní čest hájil jistě výmluvněji, proč však prohlubovat agresivitu. Na setkání s panem docentem jsem pozdějí často vzpomínal v dobách bosenského konfliktu, kdy se srbským šéfvrahounem stal překladatel, básník a milovník literatury Karadžič. Ten svou zabijáckou nesmlouvavost nasál z hrdých a krvavých junáckých písní rodné Černé hory, k nimž byla hrdinská epika Rukopisů často přirovnávána.
Litery - literární, všeobecně kulturní a občas i kulinární příloha Neviditelného psa, kterou připravuje Viktor Šlajchrt. Není na síti a chcete-li mu něco sdělit, spolehněte na šťastnou náhodu vedoucí k setkání. Návštěva literárních vináren pravděpodobnost setkání prudce zvyšuje.
©  Viktor Šlajchrt