Karel Hynek Mácha
Na úmrtí českého básníka

Strana 18 a 19:
    Na úmrtí českého básníka

    Smutné vydej zvuky mi, varyto,
    Hlásati bych mohl žaly naše
    Nelíčenými i ne cizími slovy,
    Jako Záboj ode srdce k srdci.
    Přišla bolest v naše jará srdce,
    Bolest zlá, i žalost v ňádra naše.
    Vzejde slunce; aj, zardí se sněžka,
    Rozední se nade zemí českou.
    Prchne noční temno z luhů českých;
    V českých srdcích žaly nepominou,
    V srdce naše bolest na vždy vešla.
    Nepláčeme proň však pláčem moře,
    Ani lkáním zdmuté Vltavy;
    Leč proň pláčem šeptem hájů českých,
    Velká bolest nářku nemá.
    Bez něho pust stojí Kliin chrám,
    Jako králů kolébka i hrobka,
    Slavný druhdy leží Vyšehrad;
    Jako shaslá hvězda země naše,
    Pustý stojí svatý Karlův Týn.

    Nebudou nám více ústa jeho
    Hlásati, jak slavně věrnost česká
    Projevila se, kdy s slepým králem
    Padesáte padlo reků českých;
    Ani více, jako Jaroslav
    Vítězný tatarskou potřel sílu;
    Proto však naň nezapomeneme,
    Nikdy, nikdy, leč až někdy v smrti
    V chladném loži všecko zapomenem;
    Neboť známa jestiť láska Čechů,
    Jak jest pevná k učitelům svým;
    Vždyť pak Češi svému mistru Janu
    Oběť pálili dvacítiletou.
    Tak i naše láska nepomine;
    Láska naše, jako žel náš, věčná.

Poznámka:
Karel Hynek Mácha (16.11.1810-6.11.1836) byl přítelem Josefa Lindy (1789-10.2.1834); po jeho smrti napsal báseň "Na úmrtí českého básníka". Spisovatel tzv. literatury faktu M. Ivanov z básně vyčetl, že Mácha věděl o Lindově účasti na podvržení Rukopisů (Tajemství RKZ, str. 173).


Sebrané spisy Karla Hynka Máchy
K vydání upravil Dr. Jar. Šťastný. Úvodem opatřil František Sekanina. Nakladatel B. Kočí. V Praze 1906. Tiskem E. Beauforta v Praze. Formát 23 x 15 cm. Počet stran 192.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná