Antonín Vánkomil Maloch
Max Büdingers Österreichische Geschichte, bezüglich Böhmens.

LUMÍR   Ročník IX. Číslo 18 (5.5.1859), strana 428:

Z Prahy a z venkova.

Pan M. Büdinger prý zase vypustil pamflet proti našim nejstarším památkám národního písemnictví jakožto odpověď na oznámenou, ostrou brochurku nejmenovaného, jenž pana Büdingera tak porazil, že by jiný, než právě pan Büdinger, se buď polepšil, buď studem umlkl. Odpověď tato pana Büdingera nemůže snad býti prázdnější, jalovější a drzejší, než byl první jeho spisek, který nám již dostatečně byl dokázal, že se panu Büdingerovi nejedná o pravdu, nýbrž o klamné sočení, neboť snad jen o literární - rebach, poněvadž, jak známo, spiskové v záležitosti této dobře jdou na odbyt, kupujíť se z jedné i z druhé strany, ba i z neutrální. Odpovídati člověku, jako je Büdinger, po česku, není ani potřeba, bohužel, že naši spisovatelé předce mravně nuceni jsou, německými odpovědmi zacpati mu ústa. Nehledě ani k sporu o Libušin soud a rukopis Kralodvorský, dokázal Jičínský profesor pan A. V. Maloch jasně, jaký nedouk jest pan Büdinger, jak i Rakouský dějepis překrucuje a že směr Büdingerův není nic, než pod pláštěm vědeckým rozsívati zášť proti Slovanům a nenávist mezi národy. My vidíme ovšem v panu Büdingerovi více pouhého - špekulanta, než člověka tak nebezpečného a skutečně trestu hodného, avšak předce musíme odporučovati nový spis páně Malochův, o němž jsme již z propůjčeného nám rukopisu oznámení širší učinili, a jsme přesvědčeni, že podobného nalezne účastenství a odbytu, jako často zpomenutá, ostrovtipná polemická brochurka "M. Büdinger und die Königinhofer Geschwister", u Tempského vydaná a v rychlosti skoro již rozebraná. Pojednání páně Malochovo o nedouctví pana Büdingera vyšlo pod titulem "Max Büdingers Österreichische Geschichte, bezüglich Böhmens" a dostati jest v každém řádném kněhkupectví. Náklad na tuto knížku, která německému obecenstvu oči otevře, jak pan Büdinger čtenářstvo své špatně obsluhuje, vedl knihsklad páně Rennův u tří lip.

Antonín Vánkomil Maloch (30.8.1823 - 3.4.1880)   středoškolský učitel, historik, topograf. Přispíval do Riegrova Slovníku naučného.


LUMÍR
Beletristický týdeník. Odpovědný redaktor: Ferdinand B. Mikovec. Ročník IX. 1859. Tisk a sklad Kateřiny Jeřábkové v Praze v Uršulinské ulici číslo 140-II.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná