Na plovárně se Zdeňkem Neubauerem
rozhovor Marka Ebena s českým filosofem
Česká televize (10.2.2004)

Marek Eben:  Dobrý večer. Kdybyste před časem podnikli výlet do mystické observatoře v anglickém Stonehenge, tak byste tam možná potkali muže oděného do režného roucha s poutnickou holí a bosého. Na první pohled byste si možná řekli - á turistická atrakce. Ale kdybyste té turistické atrakci nahlédli do pasu, tak byste zjistili, že je to Čech - pan profesor Zdeněk Neubauer, který je dnešním hostem Na plovárně.

Jeden z nejzajímavějších hostů pořadu Marka Ebena hovořil o svatém grálu, králi Artušovi, o jeho hradu Camelot v Cadbury, vzpomenul "Idyly královské" lorda Tennysona. Také řekl, že svatý Václav byl knězem svatého grálu a Jan Lucemburský obnovil bratrstvo kulatého stolu ve Stromovce. Vzpomenul blažený ostrov Avalon a vstup do pekla na ostrově Stromboli. Fata Morgana prý byla sestra krále Artuše atd. atd. Z jeho vyprávění jsem vybral jenom části týkající se Rukopisů...
Zdeněk Neubauer:  K našim mýtům, legendám a eposům jsme se chovali úplně stejně jako k našim velikánům nebo k našim velkým hodnotám. To už je taková karma, podivná karma tohoto národa. Když potom se tento národ probudil - uprostřed Evropy, nebo podle Dušana Třeštíka byl vymyšlen; já na to namítám, že ne všechno co se vymyslí, tak má takovej účinek a takovej dopad. Ono to musí něco vyhmátnout. Přesto věřím, že hodně záleží na tom, jak byl vymyšlenej. Určitě. A tehdy jsme ještě věděli, co teďka v době globalizace zapomínáme, že aby byl národ národem, tak jako dříve musel mít svoje nebeské zastupitelstvo, tak musí skrze legendy se vynořit z předdějinné mýtické nepaměti do historické paměti. Oni dobře věděli Hanka, Linda a spol., že my strašně potřebujeme ty staré eposy. No, oni nám je dali. My jsme neměli nic lepšího na práci, než vyvrátit jejich pravost, že ani papír ani inkoust nebyly dosti starými. Dnes se vážně uvažuje o tom, že museli mít předlohu, ale že nebyla pro tehdejší požadavky dost stará. O tom moc krásně vypráví Popelka Biliánová, že kromě těch archivů a těch památek a těch vykopávek a těch jako dat a údajů tak také existují zjevení a strašidla a pověsti a pověry a to co si lidé povídají o každém místě nějak jinak a co něco znamená.

M. Eben:  Je něco z těch rytířských ideálů, o kterých jsme dnes mluvili co žije v současné společnosti?

Z. Neubauer:  Látka světa je látkou příběhů ... (legendy a pohádky) ... jsou lůnem a zdrojem veškeré naší skutečnosti. My jsme z naší minulosti vypreparovali vše podstatné. Já bych zde chtěl vyslovit poklonu a uznání autorovi s jehož myšlením nesouhlasím ani náhodou a v ničem, to je Umberto Eco. Ten nám připomněl ty motivy, které hýbaly dějinami. ... Tak bychom mohli pokračovat ... naším obrozením hýbaly motivy Rukopisů. Když jsme zjistili, že jsou podvržené, tak jsme je škrtli a dostáváme cosi, co vůbec nevíme, jak vlastně k sobě patří, protože ten tmel - to co hledá detektiv, ten motiv - každej udělá něco. Jak k sobě patří. Když to z toho vypálíme ven, tak jsme doslova na smetišti dějin.

Zdeněk Neubauer  (* 30.5.1942) - RNDr., PhDr., profesor filosofie a biologie na Universitě Karlově.
Popelka Biliánová  (27.1.1862 - 3.7.1941) - spisovatelka.


©  Česká televize