Ester Marie Nováková
RUKOPISY KRÁLOVÉDVORSKÝ A ZELENOHORSKÝ
2000

V knize jsou použity ilustrace Josefa Mánesa, Mikoláše Alše, Karla Svobody a J. M. Trenkwalda.

Na zadní straně obálky je tento text:

"Nový překlad Rukopisů je srozumitelný, bez zbytečných archaismů. Zaujmout může i čtenáře, který se příliš nezajímá o spory nad touto literární památkou, kdysi pokládanou za výjimečné dílo středověku, stačí, má-li v oblibě hrdinské zpěvy, mýty a romantické příběhy."

Strana 87:    Překladatelská poznámka:

"Stalo se někdy zvykem studovat knihy o starých literárních dílech, hovořit a psát o nich - ale stará díla sama nečíst. A můj překlad Rukopisů chce alespoň nepatrně rozšířit počet těch, kteří o nich nejen slyšeli... Nedbala jsem při něm přespříliš na vědecké i pseudovědecké spory, pokusila jsem se jenom sobě i jiným básně nově přiblížit. Vycházela jsem proto z "tradiční podoby" Rukopisů, zejména z "malého" kritického vydání RKZ F. X. Prusíka z roku 1886 a z vydání Rukopisu králodvorského z téhož roku (obojí u Františka Šimáčka v Praze), které tehdy vyšly (opět péčí Prusíkovou) s podtitulem "staročeské zpěvy hrdinské a milostné". V souhlase s těmito vydáními volím pořadí i názvy básní - včetně méně obvyklého "Jaromír a Boleslav" - a vypouštím "podtituly" básní. Zbihoň však upravuji na Zbyhoň. V RZ se nepřidržuji "tradičního" členění textu - podle současného vědeckého poznání připojuji devět veršů kdysi považovaných za zlomek samostatné básně Sněm k básni Libušin soud jako její součást. Snažila jsem se o převod moderní, dobře čitelný současnému čtenáři, a proto jsem se vyhýbala zbytečným archaismům, snažila se vyjasnit věcné nesrozumitelnosti apod. Samozřejmě při zachování původní atmosféry díla. Ne vždy jsem překládala "doslovně", srozumitelnost jsem nadřazovala i nad přesnost formy. Upravovala jsem také "tradiční" interpunkci a místy dělení básní na odstavce a části.
- emn -"

RUKOPISY KRÁLOVÉDVORSKÝ A ZELENOHORSKÝ
přebásnila Ester Marie Nováková. V roce 2000 vydalo Vydavatelství Blok, Třebíč; graficky upravil Evžen Navrátil. 88 stran, vázané, náklad neuveden, cena 130 Kč. Vydání v tomto přebásnění první.
©  Ester Marie Nováková
©  BLOK