Dějiny a současnost
kulturně historická revue
1991

Dějiny a současnost  1991, číslo 4:
K otázce podílu V. Hanky na vzniku Rukopisů

Ve fejetonní rubrice Lidových novin vyšly postupně tři literárněhistorické glosy Vladimíra Macury (11.1.1991), Aleše Hamana (18.1.1991) a Bohuše Balajky (1.2.1991), týkající se osobnosti a jublileí Václava Hanky (1791-1861). Z nich Hamanova bez výhrad (přitom jednostranně a bez přihlédnutí k dobovým podmínkám) Hankův skutek po morální stránce odsoudila, aniž se zmínila o pochybnostech o Hankově autorství a o případných dalších spoluautorech.
Každý spravedlivý soudce odsuzuje až po řádném vyšetření a zjištění viníka, zde konkrétně viníků, mezi nimiž bývají jmenováni například Václav Alois Svoboda, Antonín Marek, v poslední době opětovně i Josef Jungmann, jak učinil Josef Sadílek ve Večerní Praze ze dne 31.7.1985. (Proti tomu jsem odmítl Jungmannovu účast odpovědí v témže večerníku dne 10.9.1985 pod názvem Kdo napsal Rukopisy? Argumentoval jsem přitom faktem, že Jungmann ve druhém vydání Slovesnosti vypustil ukázky z Rukopisů, čili že respektoval pochybnosti o pravosti RKZ, viz podrobněji v mé učebnici Česká literatura 19. století, SPN 1990, s. 53.) Už tehdy měla česká literatura dost nadaných tvůrců, schopných zkomponovat RKZ nebo se na nich podílet. Namátkou (a myslím poprvé) jmenuji například ještě Vojtěcha Nejedlého a Šebestiána Hněvkovského (autory eposů) i Milotu Zdirada Poláka (překladatele Macphersona). Haman, kdyby byl důsledný, měl odsoudit i Macphersona a další padělatele v evropských literaturách, a neměl vynechat Josefa Lindu, podezíraného z autorství epických básní Rukopisů, tvořících jejich páteř a jádro.
Nejeden literární historik již usoudil, že V. Hanka byl básníkem sotva průměrným a že tedy nestačil na vytvoření fascinující epiky RKZ. Kdybychom jej mohli dnes postavit před civilní soud pro podvod, jistě by ho osvobodil pro nedostatek důkazů a doporučil by revizi procesu a předložení hmatatelných důkazů místo domněnek. (Soudci i žalobci by přitom musili obdivovat perfektní utajení procesu "výroby" a snad celé padělatelské dílny.) Jsem toho názoru, že nejdříve musil někdo zveršovat celé torzo v obrozenské češtině, potom je někdo přestylizoval do "staročeštiny" (k tomuto dílčímu úkolu byl nejlíp kvalifikován V. A. Svoboda, překladatel Rukopisů do němčiny) a konečně je někdo musil "namalovat" a napodobit staré písmo. Před lety mně sdělila PhDr. Olga Klímová-Květoňová, že za autora tohoto pseudopaleografického výkonu pokládá restaurátora Fr. Horčičku (1776-1856), zetě historika Fr. M. Pelcla.
Nelze souhlasit s názorem některých historiků, že nezáleží na tom, kdo byl autorem RKZ. Je to badatelský agnosticismus nebo "odborné" pohodlnictví? Faktem je, že vědecké studium RKZ po celá desetiletí stagnuje (výjimkou byla jejich edice s podtitulem "Dnešní stav poznání" z let 1968/69 s vedoucí účastí Miroslava Komárka a Mojmíra Otruby) a že potřebujeme, aby aspoň jeden lingvista a jeden historik se systematicky věnovali Rukopisům a rozřešili otázku jejich autorství. Vždyť dnešní lingvistika (zejména matematická) a literární věda má "možnosti, které čekají", totiž prostředky jak otázku rozluštit.
Odhalení autorů pomůže určit všechny souvislosti, pozadí obrozenských procesů a jejich taktiky, ba i zákonitosti, k nimž počítám ohlasový charakter artefaktů, výskyt fals v celé Evropě i obavy ujařmeného národa z cenzury a z násilného odnárodnění, jak to vyjádřil i Jan Kollár.
Josef Polák

©  Josef Polák