Bohumír Polland
O hmotné podstatě Rukopisů
Královédvorského a Zelenohorského.

s přílohami:
Milostná píseň krále Václava, Paměť Přibyslavská,
Zlomek Evangelia sv. Jana, Píseň pod Vyšehradem.
1961

Tyto řádky připisuji nehynoucí památce Velikánů a Buditelů českého národa
a všem těm, kteří Jejich světlý odkaz pochopili a dodnes uchovali!
--- ooo ---

O b s a h:

Úvodem.

Díl  I.   O inkoustu.

O inkoustu.
Hmoty k výrobě inkoustu.
Zdroje třísloviny.
Kyselina tříslová.
Kyselina gallová.
Zahušťovadla.
Druhy inkoustů.
Recepty.
Chemický děj při přípravě inkoustu.
Poměry zelené skalice a třísloviny.
Konservační prostředky.
Kvantitativní poměry při psaní.
Psací proces.
Zrzavění písma.

Díl  II.   O Rukopisu Královédvorském.

Všeobecné poznámky.
O pergamenu RK.
"Inventura" RK.
O běžném písmu minuskulním RK.
O povaze červeného písma RK.
O iniciálkách RK.
O některých zkoumadlech k vyšetřování RK.
O zkoumání písma na rukopisech z 19. a 18. věku.
O zkoumání písma na rukopisech z věku 14.
Přehled nálezů Bělohoubkových ve srovnání se starobylými rukopisy.
Chemické reakce v Bělohoubkově "Zprávě".
Jak uzavřel Bělohoubek své zkoumání RK.
Kritika kol Bělohoubka.
V čem tkví podstata Bělohoubkovy vyšetřovací methody.
Zda může chemie určiti stáří rukopisu.
Rasury a opravy v RK.
Co se dělo kol zkoušení RK, zejména chemického.
Co by bylo dokázati, aby RK mohl býti prohlášen za padělek.
Text RK podle přepisu Marešova.
Milostná píseň krále Václava a "Jelen".
Text MpkV.
Paměť Přibyslavská.
Text PP.

Díl  III.   O Rukopisu Zelenohorském.

Úvodem.
Hmota RZ.
Pravopis RZ.
Prvý posudek Cordův.
Druhý posudek Cordův.
Kritika Purkyňova.
Úsudek Staňkův.
Vojtěch Šafařík a RZ.
Julius Stoklasa a RZ.
Röntgenologický průzkum RZ.
Novější názory na RZ.
Nález RZ.
Co by bylo dokázati, aby RZ mohl být padělek?
RZ v přepisu Marešově.
Píseň pod Vyšehradem.
Text Písně pod Vyšehradem.
Zlomek Evangelia sv. Jana.

Doslov.

Polland Bohumír  (2.7.1891-13.4.1967)   doc. RNDr. MUDr., přednosta Radiodiagnostické kliniky v nemocnici na Bulovce (1931-1949).

Knihovna České společnosti rukopisné - Šonkova knihovna   [sign. Š-4985]


O hmotné podstatě Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského.
S přílohami: Milostná píseň krále Václava, Paměť Přibyslavská, Zlomek Evangelia sv. Jana, Píseň pod Vyšehradem. 1961.
Autor: Bohumír Polland, rentgenolog z nemocnice na Bulovce. Strojopis. Formát 30 x 21 cm. Počet stran 334.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná