Leopolda Pölzelbauerová
Při čtení Rukopisu
1895

Památník českých žen
strana 52 a 53:

      Při čtení Rukopisu
 
     Před mým zrakem vystupují živě
     na té drahé rodné české nivě
     reků dávných hajné postavy:
     hrdost v čele, svatý zápal v oku,
     bujarost a síla v každém kroku,
     v srdci oheň lásky sálavý
     k domovině, k předkům, zvykům dávným,
     jenž je k činům rozněcoval slavným,
     drzý nepřítel když hyzdil klín
     vlasti drahé surovými činy,
     chtěje spoutati svobody syny,
     hájů svatých znesvěcuje stín. -
     Kdož by neznal ony bohatýry,
     o nichž plný nadšení a víry
     pěvec Rukopisů našich pěl
     píseň plnou k vlasti lásky vroucí,
     mluvou ryzí, krásy nehynoucí,
     jíž hlas dávný předků našich zněl:
     Záboj, Slavoj "zápolena zraky"
     rozptylují nepřátelské mraky,
     jež se snesly na zem milenou. -
     Hrdinové dávní, darmo s hlavy
     vám teď ruka, smutné lačná slávy,
     trhá aureolu vznešenou;
     zjev váš všechen kritiky své noži
     rozbírá jak liché falše zboží.
     Marná práce! Démant nezmaří.
     Zlovůle ni nejostřejší hroty
     neporuší ušlechtilé hmoty;
     ještě jasněji skvost zazáří!
     V srdcích českých věčně budou žiti,
     lásku k vlasti v nitru našem vznítí
     luhů rodných dávní rekové.
     Po letech nám duši rozehřeje
     hymna vznešená, jež o vás pěje;
     neboť, kdo vás slavil v písni své,
     jistě cítil více lásky k vlasti
     než ti, v hrob co vás chtějí klásti!

Pölzelbauerová Leopolda   (1861-1942)   Odborná učitelka, básnířka, beletristka, překladatelka, členka Čsl. spol. rukopisné.


Památník českých žen:
upomínka na národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze roku 1895
Praha - Beaufort 1895. Počet stran 200.

Městská lidová knihovna v Praze   [sign. D 2800]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná