Časopis Musea království Českého
1862

Strana 312 a 313:
Příspěvky k polyglottě rukopisu Kralodvorského.
II.

Dra. A. E. Ahlquista
Ukázky z překladu finského.


     K ä k i.

   Lakealla seisoo tammi,
    käki tammen latvassa.
   Sekä kukkui että itki,
    kevätt' ett' ei aina kestä.

   Kuinkas pellon vilja kypsyis,
    kevättä jos aina ois?
   Kuink' omenat puussa kypsyis,
    keseä jos aina ois?

   Kuinka kuivuis auman tähkät,
    jos vaan syystä aina ois?
   Kuink' ois neiden raskas olla,
    jos ois aina yksinään!


Pan August Engelbrecht Ahlquist, doktor historie a filosofie a docent při universitě Helsingforské, vyniká na poli nově rozkvětající literatury finské nejen co nejvýtečnější básník nynější doby, ale i co badatel jazyka a cestopisec.
.........
Pan Ahlquist, přiučiv se jazyku českému a dojat krásou básní rukopisu Kralodvorského, přeložil některé z drobných písní do finského, z nichž dvě Skřivánka (Leivonen) a Zezhulici (Käki) zde čtenářstvu podáváme.
Časopis Musea království Českého.
1862. Redaktor: A. Jarosl. Vrťátko. Šestatřicátého ročníku svazek čtvrtý.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná