Časopis Českého Museum
1847

Strana 225 až 233:

Některé básně Kralodworského Rukopisu překladem Lužicko-Srbským.
Od Jak. Buka.

       Wonjawka

   Wěje čichi wětsik z knježich lěsow,
  běži holčo k rěčcy po wodu.

   Čera wodu do kowanej bowow,
  po wodže k holču wonjawka plówa,
  Wonjawka ze fijalkow a róží;
  a chce holečo wonjawku lowjič,
  padny, ach, padny do khlódnej wody.

   Hdybych wědžala, wonjawka krasna,
  štó tebje do syrej zemje sadži;
  tomu bych dala pjerščenik zloty.

   Hdybych wědžala, wonjawka krasna,
  štó tebje z lykom ze mjechkim zwjaza;
  tomu bych dala johličku z wlosow.

   Hdybych wědžala, wonjawka krasna,
  štó če po khlódnej wodžičcy pušči;
  tomu bych dala wěnčičk swój z hlowy.


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná