Königinhofer- och Grünberger- Handskriften.
Akademisk afhandling af Dr. K. Collan.
Helsingfors 1865.

Strana 42:

      Blomqvasten.

     Fläktar en vind ur furstliga skogar;
   Flickan till bäcken skyndar sig ner,
   Fyller beslagna ämbar med vatten.
   Simmar på vågen mot flickan en blomqvast,
   Doftrik en qvast af violer och rosor.
   Flickan försöker att blommorna fånga,
   Faller, ack faller i kyliga vågen.

     "Om jag det visste, dägliga blomqvast,
   Hvem i den mjuka jord dig planterat,
   Gåfve jag honom denna min guldring;
   Om jag det visste, dägliga blomqvast,
   Hvem i den fina basten dig bundit,
   Gåfve jag honom min nål utur håret;
   Om jag det visste, dägliga blomqvast,
   Hvem i det svala vattnet dig kastat,
   Gåfve jag honom denna min krans från mitt hufvud!"


Königinhofer- och Grünberger- Handskriften.
Från fornböhmiskan öfversatta, jemte litterärhistorisk inledning och upplysande noter. Akademisk afhandling af Dr. K. Collan. Helsingfors 1865. J. C. Frenckell & Son. Formát 21,5 x 13 cm. Poèet stran 4+(LII)+64.

Národní knihovna v Praze   [sign. 9 D 320]


©  Jaroslav Gagan
©  Èeská spoleènost rukopisná