Časopis Musea království Českého
1862

Strana 275 a 276:
Příspěvky k polyglottě rukopisu Kralodvorského a Zelenohorského
I.

Dra. Karla Collana
Ukázky překladu švedského.


   Vieie uietrsieczek skniezeckich lesow.

   Fläktar en vind ur furstliga skogar:
   flickan till bäcken skyndar sig ner
   att de beslagna ämberen fylla.

   Simmar mot henne en blomqvast på vågen,
   en doftande qvast af violer och rosor.
   Och hon försöker att blommorna fånga,
   faller, ack faller i kyliga vågen!

   Visste jag blott, j blommor så sköna!
   hvem i den mjuka jorden er utsått,
   honom jag gafve min gyllene ring.

   Visste jag blott, j blommor så sköna!
   hvem i den fina basten er bundit,
   gåfve jag honom ur håret min nål.

   Visste jag blott, j blommor så sköna!
   hvem i den svala, vågen er kastat,
   finge han från mitt hufvud min krans.


Pan Karel Collan, doktor historie a filosofie, lektor při universitě Helsingforské a představený jedné z tamnějších bibliothék, zabývá se na poli literatury švedské hlavně pracemi literarně historickými a krásozpytnými. Podalť mezi jinými u veřejnost švédské překlady z finského národního eposu Kalevala a z Nibelungů a jiných básní německých.
.........
Pobyv letos nějaký čas v Praze, a jazyku českému se přiučiv, zamiloval sobě především vzácné plody rukopisu Kralodvorského i přeložil velmi zdařile některé drobné básně klénotu tohoto jakož i Libušin soud z rukopisu Zelenohorského. My nový příspěvek tento k polyglottě rukopisu Kralodvorského a starověký Soud Libušin s radostí čtenářstvu našemu podáváme.
R.

Časopis Musea království Českého.
1862. Redaktor: A. Jarosl. Vrťátko. Šestatřicátého ročníku svazek třetí.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná