Antoni Grabowski
El Parnaso de Popoloj
1913

Strana 27 až 29:
El Parnaso de Popoloj
Poemaro de
Antoni Grabowski
(El la Kralodvora Manuskripto.)

    La kroneto.

   De l'arbaro princa
   Blovas la venteto;
   La knabino kuras
   Al la rivereto.

   Kiam per siteloj
   Akvon si ekprenas,
   Sur saumanta ondo
   Florkroneto venas.

   Bela la kroneto,
   Dolca la odoro:
   De la violetoj,
   De la roza floro.

   "Diru, ho floretoj,
   Kiu, en mateno,
   Plantis vin en molan
   Teron de l' gardeno?

   Mia don'al tiu,
   Ho kroneto flora,
   Estus la brilanta
   Mia ringo ora.

   Diru, ho kroneto,
   Kiu, en mateno,
   Siris la floretojn,
   Ligis per fadeno?

   Mia don'al tiu,
   Ho kroneto kara,
   Estus la plej bela
   Mia pinglo hara.

   Diru, ho kroneto,
   Kiu, en vespero,
   Jetis vin en klaran
   Akvon de l'rivero?

   Donus mi al tiu,
   Donus mi doneton:
   De la kapo mia
   Rozan la kroneton."

   La knabino kaptas
   La kroneton carman,
   Falas, ha! en akvon
   Falas si malvarman.


El Parnaso de Popoloj
Poemaro de Antoni Grabowski. 1913. Eldono de Pola Esperantisto. Varsovio. Počet stran 298.

Městská lidová knihovna v Praze  [sign. A 85027]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná