RUKOPIS KRÁLODVORSKÝ
Vydání třetí a čtvrté Václava Hanky.
V Praze 1835 a 1843.

Ukázka přeložení krainského.
Verzi z roku 1835 přeložil M. Kastelic, překladatel verze z roku 1843 je neznámý.

    Vydání 3. (1835)              Vydání 4. (1843)

strana 131:                strana 539:
V E N E Z. V E N E C. Vetrizhik piha 's knesovih logov, Vetričik piha 's knezovih logov, Dekliza tezhe doli k potoku, Deklica teče doli k potoku, Vodo sajema v vedre kovane. Vodo zajema v vedre kovane. Venez po vodi k deklizi plava. Venec po vodi k deklici plava. Venez dushezhi 's rosh in vijoliz. Venec dušeči 'z rož in vijolic. Dekliza jela venez loviti, Deklica jela venec loviti, Padla, oh, padla v hladno vodizo! Padla, oh, padla v hladno vodico! Ako bi ved'la, venez prelepi, Ako bi ved'la, venec prelepi, Kdo te je v rahlo semljo zasadil, Kdo te je v rahlo zemljo zasadil, Temu bi dala perstan is slata Temu bi dala perstan iz zlata Ako bi ved'la, venez prelepi! Ako bi ved'la, venec prelepi! Tebe kdo z lizhjem volnim je svesal, Tebe kdo z ličjem volnim je zvezal, Temu jest dala s las bi jeglizo. Temu jest dala z las bi jeglico. Ako bi ved'la, venez prelepi! Ako bi ved'la, venec prelepi! Kdo te po hladni vodi je spustil, Kdo te po hladni vodi je spustil, Temu bi dala venez is glave. Temu bi dala venec iz glave.


RUKOPIS KRALODWORSKÝ, a giné wýtečněgšj národnj zpěwoprawné básně
wěrně w půwodnjm starém gazyku, též w obnoweném pro snadněgšj wyrozuměnj, s připogenjm ukázek polského a krainského přeloženj. Wydán od Wáclawa Hanky, rytjře řádu sw. Wlad. bibliotháře Národnjho museum. W Praze. Nákladem wydawatelowým. 1835.

Národní knihovna ČR  [sign. 54 G 455]


RUKOPIS KRALODVORSKÝ, a jiné výtečnější národnie spěvopravné básně.
Slovně i věrně v póvodniem starém jazyku, s pripojeniem polského, južno-ruského, illyrského, krainského, hornolužického, německého i anglického přeloženie. Vydánie čtvrté Váceslava Hanky, rytieře řádu sv. Vladim., bibliothékáře Českého národnieho museum. V Praze. Nákladem vydavatelovým. 1843.

Národní knihovna ČR  [sign. 54 K 22864]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná