KÖNIGINHOFER  HANDSCHRIFT.
1876

Překlad Václava Aloise Svobody.
Strana 776 a 777:

   Das Sträusschen

   Wehet ein Lüftchen
  Aus fürstlichen Wäldern,
  Da läufet das Mädchen,
  Da läut es zum Bach;
  Schöpft in beschlag'ne
  Eimer das Wasser.
  Am Flusse zum Mädchen
  Schwimmet ein Sträusschen,
  Ein duftiges Sträusschen,
  Von Veilchen und Rosen.
  Die Dirne versuchet
  Das Sträusschen zu fangen,
  Da fällt, ach! da fällt sie
  In's kühlige Wasser.
  Wenn ich, du hpldes
  Blümchen, es wüsste,
  Wer dich gepflanzetn
  In lockeren Boden,
  Wahrlich! dem gäb' ich
  Ein goldenes Ringlein.
  Wenn ich, du holdes
  Sträusschen es wüsste,
  Wer dich mit zartem
  Baste gebunden,
  Wahrlich! dem gäb' ich
  Die Nadel vom Haare.
  Wenn ich, du holdes
  Blümchen, es wüsste,
  Wer in den kühlen
  Bach dich geworfen,
  Wahrlich! dem gäb' ich
  Mein Kränzlein vom Haupte!


POLYGLOTTA KRALODVORSKÉHO RUKOPISU.
Text v póvodním i obnoveném pravopisu. Překlad: ruský, srbský, illyrský, polský, hornolužický, vlašský, anglický, německý. Ukázky: dolnolužického, maloruského, krajnského, francouzského i bolgarského. Vydání Váceslava Hanky. V Praze 1876. F. Řivnáče knihkupectví. Formát 14 x 9 cm. Počet stran X+806+facsimile.


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná