Václav Rameš
Po kom se jmenujeme?
Encyklopedie křestních jmen
LIBRI 2000

Strana 39:
8. ledna  -  Č e s t m í r

"Toto jméno je staročeského původu a nosí jej člověk "ctící mír" a je vůbec velice mírumilovný.

Nejstarším naším Čestmírem je slavná literární postava, která se objevuje v Rukopisu královédvorském, konkrétně v epické básni Čestmír (jak byl stručněji nazván zpěv O vícestvie nad Vlaslavem). Obsahem básně je pověst o velkém a těžkém boji Čechů s Lučany, k němuž došlo na Turském poli nedaleko Levého Hradce. Jenže jak už to v dějinách bývá, všechno bylo trochu jinak. Tuto báji zpracoval už na počátku 12. století kronikář Kosmas. V podání tohoto letopisce se však tento vojevůdce Čechů jmenoval Tyr, další kronikář Dalimil mu říkal Styr a Hájek Štyr. To se ale vlastenecky cítícímu autorovi Rukopisů příliš nelíbilo - nezní to přece příliš česky a asi to ani české jméno není. Proto nahradil ve svém obrozeneckém nadšení Tyra pěkným českým Čestmírem. Toto jméno převzal i Alois Jirásek do svých Starých pověstí českých. Ať už se jmenoval vymyšlený hrdina jakkoliv, jisté je, že samotné jméno Čestmír tím nijak neutrpělo a ještě dnes je velice oblíbené. Inu, komu čest, tomu čest."
Strana 173 a 174:
27. dubna  -  J a r o s l a v

staroslovanské jméno
je složeno ze slov  jaryj = prudký, vznětlivý, přísný, silný, tvrdý a  slav

JAROSLAV = slavný svou silou

nejznámější nositel:
kníže Kyjevské Rusi Jaroslav I. Vladimírovič, zvaný Moudrý (1019-1054)

"Také v Čechách bylo, je a jistě i nadále bude toto příjemné jméno poměrně časté. Na jeho rozšíření má zásluhu hrdina jedné z šesti epických básní Rukopisu královédvorského. Tato báseň se jmenuje O velikých bojech křesťan s Tatary nebo také jen Jaroslav a patří mezi naše nejkrásnější. Ve 289 verších barvitě líčí památné vítězství Čechů a Moravanů nad Tatary u Olomouce (1241), kde se obzvláště slavně proslavil rek jménem Jaroslav. Později se sice ukázalo, že Rukopis královédvorský je padělek z 19. století, ale slávu a oblibu tohoto jména to již neohrozilo."
Strana 370 a 371:
10. října  -  Z á b o j

"Dříve bychom našli v kalendáři i jméno hrdiny Rukopisu královédvorského Záboje. Toto jméno je uměle vytvořené a jeho historickým protějškem je jméno Přědboj. O pravosti Rukopisů královédvorského a zelenohorského se vede již po mnoho let ostrý boj. Jisté je, že oba byly nalezeny v letech 1817-18 a měly dokumentovat naši slavnou minulost. Velká většina badatelů se domnívá, že jde o podvrh, který mají na svědomí V. Hanka a J. Linda, dodnes se však vyskytují i zastánci jejich pravosti. Ať už je pravda jakákoliv, oba rukopisy sehrály velmi pozitivní roli nejen na poli národním, ale staly se také bohatým inspiračním zdrojem pro celou řadu našich umělců."
Po kom se jmenujeme?
Encyklopedie křestních jmen. Napsal Václav Rameš. Nakladatelství LIBRI 2000.
©  Václav Rameš