Salón český a RKZ
1998

Začátkem ledna vysílala Česká televize v pořadu Salón český reportáž o Rukopisech. Pořad uváděl známý komediant a trumpetista Banjo Bandu Ivana Mládka Ladislav Gerendáš. Pro ty, kdo pořad neviděli, jsem přepsal záznam pořadu. Doslovné citace účastníků pořadu jsou v uvozovkách.

Pan Gerendáš stojí na schodech a z nadhledu říká:

"Tento schod je opět můj... už ani nevím, kolikátý to je. Pokusíme se exhumovat dávno již utichlou záhadu, kterou jsme našli na internetu."
Titulek: 
Země je plochá a rukopisy jsou pravé.

"O tajuplných Rukopisech Královédvorském a Zelenohorském bylo za 180 let od jejich nalezení napsáno přes 5000 knih, statí a článků. A už se zdálo, že celý ten spor byl před třiceti lety ukončen v Kriminalistickém ústavu v Praze. A jak to tak vypadá, tak se nám to jen zdálo."

Pan Gerendáš sedí u počítače a má na monitoru prohledávač Seznam...

"Tak co víš ty aparáte o současných obhájcích pravosti těchto Rukopisů?"

Pan Gerendáš nalezl stránku České společnosti rukopisné
a předstírá, že na ní nalezl tento text. Čte:

"Když Václav Hanka nalezl roku 1817 ve sklípku kostela ve Dvoře Králové několik listů pergamenů popsaných zelenavým inkoustem, začal tím největší spor v dějinách literatury. Stovky vědců, literátů a politiků byly přesvědčeny o tom, že Rukopisy jsou vzácnými slovanskými památkami, datovanými od 10. do 13. století."

Při tom si dále prohlíží www stránky Rukopisy a literatura,
index příspěvků konference RKZ-L a úvodní stránku index.htm s Co je nového.

"Léta plynula a spor trval. Zasáhly do něj velikáni jako Pavel Josef Šafařík, František Palacký, Tomáš Garigue Masaryk a další. Odpůrci pravosti památek byli v menšině a vyneslo jim to pohrdání většinou vlastenecky naladěného národa."

Pan Gerendáš stoupá po schodech nahoru do 1. patra
knihkupectví ACADEMIA (Wiehlův dům na Václavském náměstí).

"Dá se říci, že svým způsobem trvá spor dodnes. I když zájem českých vlastenců je už poněkud vlažnější." Usmívá se.

Prochází mezi regály s knihami a hledá... Našel malou
knížečku RKZ a čte z ní:

     "Tataré sě hnuchu v pravú stranu.
     Jak mrak črný, kehdy ledem hrozí
     Posúti úrody tučných polí."
"To byl úryvek z Rukopisů. O tři kroky vedle existuje literatura, která obhajuje pravost Rukopisů. Podívejte se, co toho je. Vydává nakladatelství NEKLAN, konkrétně společnost: Česká společnost rukopisná. Já bych vám ocitoval, tady někde jsem to viděl, takový malý zajímavý úryvek."

Čte z Almanachu rukopisné obrany III:

"Ano. Po více než 40 letech, které od zániku společnosti uplynuly, cítíme znovu potřebu sdružit obránce a přátele všech rukopisů."

Gerendáš přichází k Alexandru Tomskému. Ten se usmívá.

"Pane řediteli, máte tady tyto knížky, jsme tu kvůli Rukopisům. Co byste nám k tomu řekl? Četl jste to? Věříte tomu? Co tomu říkáte?"

Titulek:  Alexandr TOMSKÝ, ředitel nakladatelství Academia

Tomský: "Nečetl. Číst to nebudu. Víte, to je věc prastará, ta kontroverze ohledně rukopisu královédvorského a toho druhého a je to zvláštní fenomén, vůbec kulturní fenomén, protože je to něco jako sektářství vlastně. Je to ideologie, která se z děda na otce na syna prostě traduje a ty lidé pořád tomu věří a pořád jaksi bojují za za vlastně dávno dávno prohranou věc. To není fenomén jenom český. Já si pamatuju, že v Anglii například existuje společnost, která se jmenuje FLAT EARTH SOCIETY, která bojuje za názor, že Země je placatá, plochá, že není neexistuje globus, že to je že to je falešný mýtus; a takových věcí najdeme více."

Gerendáš zpovídá náhodného návštěvníka knihkupectví Academia:

Gerendáš: "Zajímá vás problém pravosti či nepravosti Rukopisů?"

Návštěvník: "No, tak trochu."
Gerendáš: "A četl jste obhajoby pravosti Rukopisů České společnosti rukopisné?"

Návštěvník: "No tuhle knížku přímo ne. Čet jsem vod Ivanova jednu knížku. Tam na základě dlouhého bádání nakonec došel k závěru, že patrně jsou nepravé."

Kamera snímá knihovnu spisovatele Ivanova s jeho vlastními
knihami a s bustou T. G. Masaryka.

Gerendáš: "Spisovatel literatury faktu Miroslav Ivanov byl iniciátorem rukopisných výzkumů v 60. letech a byl i jedním z pěti členů výzkumného týmu. Proto je právě on jedním z nejpovolanějších k zodpovězení otázky, zda má tento spor trvat navzdory všem vědeckým poznatkům."

Kamera snímá knihy Ivanova: Tajemství RKZ a Záhada rukopisu královédvorského
a titulní list prvního Hankova vydání Rukopisu Kralodvorského.

Gerendáš: "Co tomu říkáte, že existují v dnešní době obhájci pravosti Rukopisů? Co říkáte tomu, že vydávají knížky? Zde jsme vám jednu přinesli."

Kamera snímá titulní list knihy Fakta o protokolech RKZ.

Titulek:  Miroslav Ivanov, spisovatel.

Ivanov: " Hm... hm... hm... ano a chtěli byste o ní diskutovat. Ale já asi tuhle diskusi odmítnu, poněvadž diskutovat se může pouze s lidmi, kteří téma ovládají. To za prvé. A za druhé. Diskutovat se může o tématech, které jsou diskutabilní, tzn. nebudeme diskutovat o tom jestli Karel IV. založil Karlštejn, a zrovna tak nebudu diskutovat o tom, jestli Rukopisy jsou podvrženy, poněvadž jsou to FALSA, to je fakt. Jediné o čem bych mohl diskutovat je, kdo je napsal? Jestli Hanka a jeho přítel, svatební svědek, malíř, chemik - Horčička. Já se domnívám tak na 90%, že to udělali tihle dva vynikající vlastenci."

Kamera snímá černobílé fotografie kostela ve Dvoře Králové a zámku Zelená Hora.

"Mě na tom zaujala jedna věc, já se přiznám, proč jsem vlastně do toho šel. Masaryk v roce 1886-7, když to zkoumal, tak dík kolektivu, který shromáždil, byl tam jazykovědec Gebauer, historik Goll a další, estetik Hostinský, dokázali, že jsou Rukopisy falešné, ovšem jedna věda - CHEMIE - vpadla Masarykovi jakoby do zad, poněvadž chemie prohlásila, že se Rukopisy chovají jako jiné středověké památky. A tím to končilo, ten spor nebyl vlastně uzavřenej. A chemikové, a obhájci se stále tohoto chemického soudu dovolávali."

"A vono se ukázalo, že to dělal falsátor tak, že se vzal starý pergamen, odstranil z něj text a ponechal pouze středověké iniciály. A teď k té středověké iniciále se musel trefit svým textem. Takže my dneska víme, jaké tam stály žalmy, původně latinské. My víme, že třeba tam kde je iniciála D, původně tam bylo latinské Domine, a on se potřeboval dostat k písmenu D, takže potřeboval buď stlačit nebo natáhnout svůj verš - dvě věhlasné děvy - a dostal se k iniciále, kterou zapojil do svého podvrženého textu. Takže chemikové, když zkoumali iniciály, tak došli k pravdivému zjištění, že ty iniciály jsou středověké, a ony byly. To byl geniální podvod! To byl geniální nápad. Nikde na světě nemají tak geniální podvod jako my."

Gerendáš sedí u počítače a ťuká do klávesnice.

Gerendáš: "Do elektronické konference o Rukopisech něco napíšu i já."

"Roznícení vlastenci opovrhují úsudkem, k němuž dospěl jsem po zralé úvaze a nazývají mne nevlastencem. Což je česká národní sláva ohrožena tím, že PRAVÉ ROZEZNÁME OD NEPRAVÉHO (otazník)."
"Řekl Josef Dobrovský zcela nevlastenecky před stoosmdesáti lety."


Česká televize 1998 - Salon český
Celkový čas reportáže: 7 minut
Autorsky spolupracovali: Jan Doubrava, Jiří P. Kříž
Režie: Aleš Sobotka
Vyrobila Tvůrčí skupina Jitky Pistoriusové


© Jaroslav Gagan
© Česká společnost rukopisná