František Šír
Hon Jaroslawůw na Tatary.
1825

Dennice aneb Noworočenka na rok 1825.
Strana 48 až 50:   Hon Jaroslawůw na Tatary
(Hudba gest gako: Lützow's wilde Jagd; od Theodora Körnera.)

    1. Slyš, kterako zdaleka temný hluk
       Ty hory a doly probjhá! -
      Hle, táhne se něgaký w rozbrogi pluk,
      A trub geho wálku budjcj zwuk
       Se strašno po kragi rozljhá.
      A pakli se zbrognošů statných ptáš:
      "To gde Hwězdohorský, wůdce a ředitel náš!"

    2. Hle, wogska we slunci se swjtj zbrog,
       Prapor k Olomauci se sklánj;
      A řadami hrne se w krwawý bog,
      Wčel gakoby z aulu wyletěl rog,
       Čechů sbor k Tatar porubánj.
      A když se hrnaucjch na wůdce ptáš:
      "To gde Hwězdohorský, wůdce a ředitel náš!"

    3. Tam slyšeti na chlumu wogska wřesk,
       Božská kde se Máti slawjwá;
      A rychle gak udeřj hromowý třesk,
      Tak rázem a ráz bige w Tatara blesk,
       Čech mrtwolau horu pokrýwá.
      Čechůli se hromonosných zeptáš:
      "Toť gde Hwězdohorský, wůdce a ředitel náš!"

    4. Už v dolu bog bauřj a břinčj zbraň,
       A ryk a rachot se ozjwá;
      To Čech se na Tatara wrhne co saň;
      Mečem smrtonosným dotjrá naň,
       Pro swau wlast mužně krew wyljwá.
      A kwůli se garobugných zeptáš:
      "Toť gest Hwězdohorský, wůdce a ředitel náš!"

    5. Orlem wogewoda letěw potkal,
       Wrazil Kublegewce na chána,
      A šaurem od ramena kyčlu proťal,
      Leklý Tatar oštěpy obmetal
       A prosta wrahů byla Hana.
      A když se chrabrého na orla ptáš:
      "Toť gest Hwězdohorský, wůdce a ředitel náš!"

    6. Ai, Češi tak wjtězoslawnj gsau
       A sláwu bědů sobě chránj;
      A hned wšudy po swětě powěsti gsau,
      Že zahnali zlotu nepřátel zlau,
       Čech wlasti udatně že bránj.
      Čechůli se wjtězoslawných ptáš:
      "Toť gest Hwězdohorský, wůdce a ředitel náš!"

    7. Český tu se od země laučj lew,
       Zraněn kde nepřjtel umjrá;
      Wysoptil on na wraha pomstu a hněw,
      Pro otčinu wycedil rád swau krew,
       Umjrage oko zawjrá.
      Rekůli se wlastimilých zeptáš:
      "Toť byl Hwězdohorský, záštita, hagitel náš!"

    8. Byl hrůzný hon, a to český hon
       Na sbory Tatarského chána;
      Oznámil po Sláwii sláwy zwon,
      Že bitwa wrahům dala truchlý skon,
       Pro wjru a wlast bogowána.
      S potomka potomku buď gmenowán:
      "Toť byl Hwězdohorský, Slowanů spása Slowan!"

František Šír   (15.10.1796 - 22.6.1867)   středoškolský profesor, spisovatel, překladatel


Dennice aneb Noworočenka na rok 1825.
Sebránjm Josefa Chmely, král. profesora při gymnasium Králowé Hradeckém, a Fr. Ladislawa Čelakowského. Wydaná nákladem Jana Pospjšila, k. kragsk. a biskupsk. Impresora w Hradci Králowé, i aučinkugjcjho Auda Českého národnjho Museum. 186 stran.

Národní knihovna v Praze   [sign. 54 G 306]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná