Anthologie z novočeské literatury.
1861

Strana 265:
XXXIX.
Václav Štulc


               Hostýn.

Kýž mám křídla, kýž jsem ptákem; Zaletěl bych k Hostýnu, I zlíbal bych skrytou mrakem Svatou srdci výšinu. Aj tu zrubán Tatar lítý, Jaroslav tu chána zbil, Bratří tady bratry štíty, Matku prsy syn tu kryl. Kýž mám křídla, kýž jsem ptákem! - Ať pronikna temným mrakem, Na posvátném Hostýnu Bratry k srdci přivinu!


ANTHOLOGIE z novočeské literatury.
Sestavil: Josef Jireček. 1861.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná