T A N K
tvorba a národní kultura
literární a kritický měsíčník

II. ročník, číslo 3. (15. března 1937)
strana 40:

      Ljuba Karpatějev
      Zabili junošu

    Na "Borech" kukala žežulice. -
    Ó, srdce, posteskni si! -
    Čí že to plula potůčkem kytice?
    Šla děva k lesu od vesnice
    a četla Rukopisy.

    A žežulka teskní, pokoje nedá, -
    že vezdy jaro není ...
    Pospěš si, pospěš, děvo bledá,
    po horách junoše tebe hledá,
    pospěš si, nechej čtení!

    U lesa stanula rozechvěna
    trhajíc petrklíče ...
    "Proč pláčeš děvče?" - "Zabili jelena, -
    zabili junošu ..." Z lesů lká ozvěna:
    "A zabili i Píče ..."


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná